Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Listă conturi unde se pot achita taxele și impozitele

Listă conturi unde se pot achita taxele și impozitele locale deschise la Trezoreria Vaslui

Plata electronică a impozitelor, taxelor și amenzilor

Plata electronică a impozitelor, taxelor și amenzilor prin aplicația InfoPayPlata electronică a impozitelor, taxelor și amenzilor


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2022Documente pdf
Hotărârea nr.01/28.01.2022 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea „DIPLOMEI DE AUR” și plata unui premiu în valoare netă de 500 de lei familiilor care celebrează cincizeci de ani de căsătorie și au domiciliul pe raza comunei Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.02/28.01.2022 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat ce va funcționa în comuna Văleni, județul Vaslui în anul școlar 2022-2023
Hotărârea nr.03/28.01.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2022, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea nr.04/28.01.2022 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.05/28.01.2022 privind stabilirea normativelor pentru consumul mediu lunar de carburanți pentru autovehiculele și utilajele din dotarea Primăriei comunei Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.06/28.01.2022 privind alocarea sumei de 12000 lei pentru achiziționarea unui număr de 50000 de măști pentru elevii școlilor din comuna Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.07/28.01.2022 privind aprobarea achiziționării Serviciului privind realizarea Registrului Electronic Național al Nomenclaturii Stradale (RENNS) la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Comuna Văleni, alocarea sumei de 65000 lei pentru achiziționarea Serviciului privind realizarea Registrului Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale (RENNS)
Hotărârea nr.08/28.01.2022 privind alocarea sumei de 100000 lei pentru achiziționarea și montarea plăcuțelor indicatoare cu numele străzilor și a numerelor administrative pentru imobilele din comuna Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.09/28.01.2022 privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022
Hotărârea nr.10/28.01.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie-aprilie 2022
Hotărârea nr.11/09.02.2022 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Văleni la 31 decembrie 2021
Hotărârea nr.12/09.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Văleni, județul Vaslui pe anul 2022, estimările pentru anii 2023-2025, Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare și Programul anual cu lucrări de reparație a drumurilor și a altor obiective din comuna Văleni
Hotărârea nr.13/09.02.2022 privind aprobarea solicitării de prelungire până la data de 08.11.2022 a Scrisorii de Garanție pentru restituirea avansului nr. IG183300404/06.08.2018 de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. în valoare de 628.897,50 lei pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, consolidare și dotare Cămin Cultural în sat Văleni, comuna Văleni, județul Vaslui”
Hotărârea nr.14/10.02.2022 privind alocarea sumei de 8.000.000 lei de la bugetul local pentru cofinanțarea obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Văleni, județul Vaslui”
Hotărârea nr.15/28.02.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Văleni nr. 9 din 28.01.2022 privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022
Hotărârea nr.16/28.02.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Văleni nr. 51 din 30.06.2021 privind adoptarea unor măsuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și instituirea unor măsuri fiscale, modificată prin O.U.G. nr. 19/2021
Hotărârea nr.17/28.02.2022 privind însușirea Raportului Camerei de Conturi Vaslui privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 3 din 31.03.2020 emis la data de 31.01.2022
Hotărârea nr.18/28.02.2022 privind acordarea unui mandat special domnului primar Beligan Radu în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltarea Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești - județul Vaslui (APC VASLUI)
Hotărârea nr.19/28.02.2022 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Văleni, județul Vaslui la trimestrul IV al anului 2021
Hotărârea nr.20/28.02.2022 privind alocarea sumei de 161.000 lei pentru întocmirea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în sat Văleni, Comuna Văleni, județul Vaslui (DS 1129, DS 1825, DS 2624, DS 2212, DC 137)”
Hotărârea nr.21/28.02.2022 privind înregistrarea Primăriei Comunei Văleni în Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile online
Hotărârea nr.22/30.03.2022 privind aprobarea utilizării excedentului anului 2021 și al anilor anteriori, precum și rectificarea nr. 1 a bugetului local al comunei Văleni pe anul 2022
Hotărârea nr.23/30.03.2022 privind aprobarea Planului local de analiză și acoperire a riscurilor pentru anul 2022
Hotărârea nr.24/30.03.2022 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul agricol
Hotărârea nr.25/29.04.2022 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Văleni, județul Vaslui pe trimestrul I al anului 2022
Hotărârea nr.26/29.04.2022 privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat pentru realizarea investiției „Înființare sistem de distribuție inteligent a gazelor naturale în comunele Muntenii de Sus, Văleni și Solești, județul Vaslui”
Hotărârea nr.27/29.04.2022 privind aprobarea implementării obiectivului de investiții „Înființare sistem de distribuție inteligent a gazelor naturale în comunele Muntenii de Sus, Văleni și Solești, județul Vaslui”
Hotărârea nr.28/29.04.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Văleni nr. 30/27.05.2010 referitoare la vânzarea unor suprafețe de teren din domeniul privat al comunei Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.29/29.04.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai -iulie 2022
Hotărârea nr.30/30.05.2022 privind alocarea sumei de 5000 de lei pentru efectuarea unei expertize financiar-contabile la obiectivul de investiții „Modernizare drum comunal DC 3A și drumuri locale, comuna Văleni, județul Vaslui”
Hotărârea nr.31/30.05.2022 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Văleni, județul Vaslui”
Hotărârea nr.32/30.05.2022 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022 pentru elevii de la Școala Gimnazială nr. 1 sat Văleni, comuna Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.33/30.05.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.34/21.06.2022 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.35/21.06.2022 privind aprobarea modificării și completării Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021 - 2027, comuna Văleni
Hotărârea nr.36/21.06.2022 privind aprobarea obiectivului de investiții „Dezvoltarea infrastructurii ITS în comuna Văleni, județul Vaslui”, finanțată prin Programul Național de Redresare și Reziliență, Investiția I.1.2
Hotărârea nr.37/11.07.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.38/11.07.2022 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.39/11.07.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august-octombrie 2022
Hotărârea nr.40/11.07.2022 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul agricol
Hotărârea nr.41/30.08.2022 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Văleni, județul Vaslui pe trimestrul II 2022
Hotărârea nr.42/30.08.2022 privind aprobarea reorganizării și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.43/30.08.2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Văleni în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilităși Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui - APC VASLUI
Hotărârea nr.44/30.08.2022 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014-2020”, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului și a părții cotei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului
Hotărârea nr.45/07.09.2022 privind punerea la dispoziția proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014 - 2020” a terenurilor pentru construcția/extinderea/reabilitarea investițiilor aferente acestora
Hotărârea nr.46/27.09.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local în comuna Văleni, județul Vaslui” aprobat prin finanțare prin P.N.I. „Anghel Saligny”
Hotărârea nr.47/27.09.2022 privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radiere a vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ - teritorială a comunei Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.48/27.09.2022 privind aprobarea rectificării a VI-a a bugetului local al comunei Văleni pentru anul 2022
Hotărârea nr.49/27.09.2022 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Văleni, județul Vaslui, care să facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale 1 Văleni, pentru anul școlar 2022 - 2023
Hotărârea nr.50/05.10.2022 privind modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârii nr. 36 din 21.06.2022 privind aprobarea obiectivului de investiții „Dezvoltarea infrastructurii ITS în Comuna Văleni, județul Vaslui” finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență, investiția I.1.2
Hotărârea nr.51/05.10.2022 privind aprobarea asocierii Comunei Văleni, județul Vaslui, ca membru fondator, cu Comuna Muntenii de Sus și Comuna Solești din județul Vaslui, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Gaz, Muntenii de Sus, Văleni, Solești, pentru implementarea proiectului „Înființare sistem de distribuție gaze naturale”
Hotărârea nr.52/05.10.2022 privind aprobarea solicitării de prelungire până la data de 08.11.2023 a Scrisorii de Garanție pentru restituirea avansului nr. IG18330404/06.08.2018 de la Fondul de Garantare a Creditului Rural -INF S.A. în valoare de 628.897,50 lei pentru obiectivul de investiție „Reabilitare, consolidare și dotare Cămin Cultural în sat Văleni, comuna Văleni, județul Vaslui”
Hotărârea nr.53/28.10.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2023
Hotărârea nr.54/28.10.2022 privind aprobarea „Programului de deszăpezire și combaterea poleiului de pe drumurile din administrarea comunei Văleni, în perioada de iarnă 15 noiembrie 2022 - 15 martie 2023 și alocarea sumei pentru aplicarea programului
Hotărârea nr.55/28.10.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Văleni pe anul 2022, etapa a VII-a
Hotărârea nr.56/28.10.2022 privind aprobarea contului de execuție la trimestrul III al anului 2022 al bugetului comunei Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.57/28.10.2022 privind aprobarea achiziționării unui soft InfoPay - servicii de plată electronică a impozitelor și taxelor locale
Hotărârea nr.58/28.10.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2022 și luna ianuarie 2023
Hotărârea nr.59/16.11.2022 privind aprobarea rectificării a VIII-a a bugetului local al comunei Văleni pentru anul 2022
Hotărârea nr.60/16.11.2022 privind aprobarea încheierii contractului de comodat cu titlu gratuit, cu Cabinetul Medical Individual S.C. Mangrom S.R.L. Ferești Dr. Grom Adrian Nicolae, pentru utilizarea dispensarului uman comunal situat în sat Văleni, comuna Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.61/16.11.2022 privind aprobarea sumei de 25000 lei pentru dotarea cu mobilier a Dispensarului comunal Medical Uman Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.62/16.11.2022 privind acordarea de sprijin financiar unităților de cult Parohia Văleni I și Parohiei Văleni 2, din satul și comuna Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.63/16.11.2022 privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1727/2010, încheiat între Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui. Bârlad, Huși și Orașul Negrești - Județul Vaslui (APC Vaslui) și Operatorul Regional AQUAVAS S.A. prin Actul Adițional nr. 13
Hotărârea nr.64/16.11.2022 privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în vederea implementării proiectului „HUB de servicii MMSS - SII MMSS” cod SMIS 2014 + 130963
Hotărârea nr.65/18.11.2022 privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat preșcolarilor și elevilor Școlii Gimnaziale nr. 1 din comuna Văleni, județul Vaslui, în cadrul Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat

Vizualizari: 112
Data creare: 21-02-2022 10:07:36

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2021


Documente pdf
Hotărârea nr.48/30.06.2021 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea diplomei de onoare și a premiilor pentru cuplurile care își aniversează căsătoria
Hotărârea nr.49/30.06.2021 cu privire la proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Văleni nr.34/19.03.2021
Hotărârea nr.50/30.06.2021 cu privire la proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Văleni nr.35/19.03.2021
Hotărârea nr.51/30.06.2021 privind adoptarea unor măsuri fiscale conform O.U.G. nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, modificată prin O.U.G. nr.19/2021
Hotărârea nr.52/30.06.2021 privind aprobarea, din bugetului local, a sumei de 5000 lei necesară pentru decontarea cheltuielilor Asociațiilor sportive din localitățile Văleni și Moara Domnească, comuna Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.53/30.06.2021 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți
Hotărârea nr.54/30.06.2021 privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență decizională și de creștere a gradului de acces al cetățenilor la documente de interes public și a activității Primăriei și Consiliului Local al comunei Văleni
Hotărârea nr.57/07.09.2021 privind adoptarea măsurilor de protejare a populației împotriva răspândirii infecției cu COVID-19 pe teritoriul județului Vaslui

Vizualizari: 156
Data creare: 30-08-2021 17:08:03

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2020


Documente pdf
Hotărârea nr.01/
Hotărârea nr.02/30.01.2020 privind aprobarea unor normative de cheltuieli la nivelul comunei Văleni, județul Vaslui, pentru anul 2020
Hotărârea nr.03/30.01.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie, aprilie 2020
Hotărârea nr.04/30.01.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care va fi realizat în anul 2020 de către beneficiarii venitului minim garantat
Hotărârea nr.05/20.02.2020 privind revocarea HCL nr. 49/31.10.2019 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu - dispecerat de gaze la obiectivul de investiție „Înființare sistem de distribuție a gazelor naturale în satele Văleni și Moara Domnească, aparținătoare comunei Văleni, județul Vaslui”
Hotărârea nr.06/02.03.2020 privind stabilirea prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de apă potabilă produsă, transportată și distribuită în comuna Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.07/09.03.2020 privind aprobarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli al comunei Văleni, județul Vaslui pentru anul 2020
Hotărârea nr.08/20.03.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Văleni, aferent anului 2020, etapa I
Hotărârea nr.09/30.04.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie și iulie 2020
Hotărârea nr.10/30.04.2020 privind revocarea HCL Văleni nr.1/2020 de aprobare a modificării și completării organigramei, a numărului de posturi, a statului de personal și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Văleni, județul Vaslui, pentru anul 2020
Hotărârea nr.11/30.04.2020 privind modul de întocmire a registrului agricol al comunei Văleni, județul Vaslui, pentru perioada 2020-2024
Hotărârea nr.12/30.04.2020 privind aprobarea proiectului „Împreună pentru o comunitate mai sigură ” - sistem de supraveghere video stradal pe raza comunei Văleni și Moara Domnească
Hotărârea nr.13/20.03.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Văleni, aferent anului 2020, etapa a II-a
Hotărârea nr.14/20.03.2020 pentru aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Văleni pe trimestrul IV al anului 2019
Hotărârea nr.15/30.04.2020 privind însușirea Raportului de audit financiar nr. 328/28.02.2020 și a Deciziei nr. 3/31.03.2020 emise de Camera de Conturi Vaslui, în urma acțiunii de audit financiar în perioada 13.01.2020 - 28.02.2020 la UAT Comuna Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.16/08.05.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Văleni, aferent anului 2020, etapa a III-a
Hotărârea nr.17
Hotărârea nr.18
Hotărârea nr.19
Hotărârea nr.20
Hotărârea nr.21
Hotărârea nr.22
Hotărârea nr.23
Hotărârea nr.24
Hotărârea nr.25/31.07.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drum comunal DC 3A și drumuri locale în comuna Văleni, județul Vaslui”, rest de executat
Hotărârea nr.26/31.07.2020 privind aprobarea raportului de evaluare întocmit pe anumite suprafețe de teren din domeniul privat al Consiliului Local Văleni în vederea vânzării/încredințării directe a acestora
Hotărârea nr.27/31.07.2020 privind aprobarea vânzării prin încredințare directă a suprafeței de teren proprietate privată a Consiliului Local Văleni, cu număr cadastral 70902
Hotărârea nr.28/31.07.2020 privind aprobarea vânzării prin încredințare directă a suprafeței de teren proprietate privată a Consiliului Local Văleni, cu număr cadastral 71389
Hotărârea nr.29/31.07.2020 privind aprobarea încredințării directe a suprafeței de teren proprietate privată a Consiliului Local Văleni, cu număr cadastral 70990
Hotărârea nr.30/31.07.2020 privind aprobarea vânzării prin încredințare directă a suprafeței de teren proprietate privată a Consiliului Local Văleni, cu număr cadastral 71390
Hotărârea nr.31/31.07.2020 privind aprobarea vânzării prin încredințare directă a suprafeței de teren proprietate privată a Consiliului Local Văleni, cu număr cadastral 71380
Hotărârea nr.32/31.07.2020 privind aprobarea vânzării prin încredințare directă a suprafeței de teren proprietate privată a Consiliului Local Văleni, cu număr cadastral 71379
Hotărârea nr.33/31.07.2020 privind aprobarea modificării și actualizării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Văleni, inventar aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Văleni nr.13/2001 și atestat prin Hotărârea de Guvern nr. 1361/2001
Hotărârea nr.34/31.07.2020 privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Văleni, inventar aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Văleni nr.13/2001 și atestat prin Hotărârea de Guvern nr. 1361/2001
Hotărârea nr.35/31.07.2020 privind aprobarea situației financiare - trimestrul al II-lea 2020
Hotărârea nr.36/31.07.2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat la obiectivul de investiții „Înființare distribuție gaze naturale în comuna Văleni, județul Vaslui”
Hotărârea nr.37/31.07.2020 privind acordarea unui ajutor de urgență familiei domnului Topor Costică în vederea refacerii locuinței distruse în urma unui incendiu
Hotărârea nr.38/31.07.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie, octombrie 2020
Hotărârea nr.39/31.08.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Văleni, aferent anului 2020, etapa a VI-a
Hotărârea nr.40
Hotărârea nr.41/24.09.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Văleni, aferent anului 2020, etapa a VII-a
Hotărârea nr.42/24.09.2020 privind aprobarea vânzării prin încredințare directă a suprafeței de teren proprietate privată a Consiliului Local Văleni, cu număr cadastral 71323 și 71324
Hotărârea nr.43/24.09.2020 privind aprobarea vânzării prin încredințare directă a suprafeței de teren proprietate privată a Consiliului Local Văleni, cu număr cadastral 71393
Hotărârea nr.44/24.09.2020 privind aprobarea vânzării prin încredințare directă a suprafeței de teren proprietate privată a Consiliului Local Văleni, cu număr cadastral 70977
Hotărârea nr.45/24.09.2020 privind aprobarea vânzării prin încredințare directă a suprafeței de teren proprietate privată a Consiliului Local Văleni, cu număr cadastral 70259
Hotărârea nr.46/24.09.2020 privind aprobarea vânzării prin încredințare directă a suprafeței de teren proprietate privată a Consiliului Local Văleni, cu număr cadastral 71403
Hotărârea nr.47/24.09.2020 privind aprobarea vânzării prin încredințare directă a suprafeței de teren proprietate privată a Consiliului Local Văleni, cu număr cadastral 70983 si 70984
Hotărârea nr.48/24.09.2020 privind aprobarea vânzării prin încredințare directă a suprafeței de teren proprietate privată a Consiliului Local Văleni, cu număr cadastral 70621
Hotărârea nr.49/24.09.2020 privind aprobarea vânzării prin încredințare directă a suprafeței de teren proprietate privată a Consiliului Local Văleni, cu număr cadastral 70313
Hotărârea nr.50/24.09.2020 privind aprobarea vânzării prin încredințare directă a suprafeței de teren proprietate privată a Consiliului Local Văleni, cu număr cadastral 70378
Hotărârea nr.51/16.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2020 și ianuarie 2021
Hotărârea nr.52/16.11.2020 privind aprobarea numărului, denumirii și componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.53/16.11.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.54/16.11.2020 privind aprobarea Programului de deszăpezire și combatere a poleiului pe drumurile din administrația comunei Văleni în perioada de iarnă 01 noiembrie 2020 - 31 martie 2021
Hotărârea nr.55/16.11.2020 privind desemnarea persoanei care să reprezinte interesele UAT a comunei Văleni, județul Vaslui, în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui
Hotărârea nr.56/16.11.2020 privind aprobarea Notei conceptuale, a temei de proiectare, devizul economic și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Modernizare drumuri de interes local în comuna Văleni, județul Vaslui”
Hotărârea nr.57/16.11.2020 privind aprobarea proiectului „Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Văleni, județul Vaslui”
Hotărârea nr.58/16.11.2020 privind actualizarea denumirii obiectivului de investiții „Înființare distribuție gaze naturale în comuna Văleni, județul Vaslui”, în obiectivul de investiții „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Văleni, județul Vaslui”, în conformitate cu prevederile OUG nr.128/2020 privind unele măsuri pentru instituirea Programului național de racordare a populației și clienților noncas
Hotărârea nr.59/16.11.2020 privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță în domeniul finanțării, a serviciilor topografice și servicii geotehnice pentru obiectivului de investiții „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Văleni, județul Vaslui”
Hotărârea nr.60/16.11.2020 privind aprobarea sumei de 10.000 lei aferentă plății dirigintelui de șantier și a sumei de 282.791,48 lei (TVA inclus) reprezentând buget revizuit neeligibil, pentru proiectul „Reabilitare, consolidare și dotare Cămin Cultural în sat Văleni, județul Vaslui”
Hotărârea nr.61/16.11.2020 privind aprobarea, din bugetul local, a sumei de 5000 lei pentru dotarea grupurilor sanitare ale Școlii din satul Moara Domnească, comuna Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.62/16.11.2020 privind stabilirea situațiilor deosebite în care primarul poate acorda ajutoare de urgență
Hotărârea nr.63/16.11.2020 privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate și studiile geotehnice pentru investiția „Construire Sală de educație fizică școlară 900mp, în comuna Văleni, județul Vaslui”
Hotărârea nr.64/16.11.2020 privind aprobarea situației financiare - trimestrul al III-lea 2020
Hotărârea nr.65/16.11.2020 privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Văleni, județul Vaslui, pentru anul 2020
Hotărârea nr.66/16.11.2020 cu privire la proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Văleni nr.37/31.07.2020
Hotărârea nr.67/16.11.2020 privind aprobarea întocmirii Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Văleni
Hotărârea nr.68/11.12.2020 privind implementarea proiectului „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale, comuna Văleni, județul Vaslui”
Hotărârea nr.69/11.12.2020 privind aprobarea Acordului de Parteneriat al UAT Muntenii de Sus Văleni, Solești, județul Vaslui în vederea accesării programului de investiții POIM, privind dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final
Hotărârea nr.70/14.12.2020 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare a Consiliului Local Văleni
Hotărârea nr.71/14.12.2020 privind stabilirea consilierilor locali Văleni, care vor face parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Văleni, precum și consilierul local care va face parte din CEAC - comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământ
Hotărârea nr.72/14.12.2020 privind aprobarea cuantumului, a condițiilor și a numărului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar al Școlii Gimnaziale nr. 1 Văleni, comuna Văleni, județul Vaslui pentru anul școlar 2020 - 2021
Hotărârea nr.73/14.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Văleni, aferent anului 2020, etapa a VIII-a
Hotărârea nr.74/24.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Văleni, aferent anului 2020, etapa a IX-a
Hotărârea nr.75/24.12.2020 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2021

Vizualizari: 548
Data creare: 09-04-2020 10:14:46

Prezentare comuna Văleni

Sediul primăriei Văleni, județul VasluiComuna Văleni este situată la Nord de orașul Vaslui, pe șoseaua națională DN 24, la 12 km de reședința de județ și la 60 km de orașul Iași, așezată pe două dealuri cu pante domoale încărcate de salcâmi și de pomi roditori.

VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN 2022

VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN 2022

Informare OUG 92/2021 Privind regimul deșeurilor

Informare OUG 92/2021 Privind regimul deșeurilor

Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” - proiecte aprobate

Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” - proiecte aprobate

Festivalul „Vălenii în sărbătoare” - 15 august 2022

Festivalul „Vălenii în sărbătoare” - 15 august 2022Festivalul „Vălenii în sărbătoare” - 15 august 2022

LET'S DO IT, ROMANIA!, Văleni, 17 septembrie 2022

LET'S DO IT, ROMANIA!, Văleni, 17 septembrie 2022LET'S DO IT, ROMANIA!, Văleni, 17 septembrie 2022