Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Hotărâre cu modificări la H.G. 1090/2021 privind prelungire stare de alertă cu 10.10.2021

Hotărâre cu modificări la H.G. 1090/2021 privind prelungire stare de alertă cu data de 10.10.2021


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2021


Documente pdf
Hotărârea nr.48/30.06.2021 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea diplomei de onoare și a premiilor pentru cuplurile care își aniversează căsătoria
Hotărârea nr.49/30.06.2021 cu privire la proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Văleni nr.34/19.03.2021
Hotărârea nr.50/30.06.2021 cu privire la proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Văleni nr.35/19.03.2021
Hotărârea nr.51/30.06.2021 privind adoptarea unor măsuri fiscale conform O.U.G. nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, modificată prin O.U.G. nr.19/2021
Hotărârea nr.52/30.06.2021 privind aprobarea, din bugetului local, a sumei de 5000 lei necesară pentru decontarea cheltuielilor Asociațiilor sportive din localitățile Văleni și Moara Domnească, comuna Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.53/30.06.2021 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți
Hotărârea nr.54/30.06.2021 privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență decizională și de creștere a gradului de acces al cetățenilor la documente de interes public și a activității Primăriei și Consiliului Local al comunei Văleni
Hotărârea nr.57/07.09.2021 privind adoptarea măsurilor de protejare a populației împotriva răspândirii infecției cu COVID-19 pe teritoriul județului Vaslui

Vizualizari: 50
Data creare: 30-08-2021 17:08:03

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2020


Documente pdf
Hotărârea nr.01/
Hotărârea nr.02/30.01.2020 privind aprobarea unor normative de cheltuieli la nivelul comunei Văleni, județul Vaslui, pentru anul 2020
Hotărârea nr.03/30.01.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie, aprilie 2020
Hotărârea nr.04/30.01.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care va fi realizat în anul 2020 de către beneficiarii venitului minim garantat
Hotărârea nr.05/20.02.2020 privind revocarea HCL nr. 49/31.10.2019 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu - dispecerat de gaze la obiectivul de investiție „Înființare sistem de distribuție a gazelor naturale în satele Văleni și Moara Domnească, aparținătoare comunei Văleni, județul Vaslui”
Hotărârea nr.06/02.03.2020 privind stabilirea prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de apă potabilă produsă, transportată și distribuită în comuna Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.07/09.03.2020 privind aprobarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli al comunei Văleni, județul Vaslui pentru anul 2020
Hotărârea nr.08/20.03.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Văleni, aferent anului 2020, etapa I
Hotărârea nr.09/30.04.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie și iulie 2020
Hotărârea nr.10/30.04.2020 privind revocarea HCL Văleni nr.1/2020 de aprobare a modificării și completării organigramei, a numărului de posturi, a statului de personal și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Văleni, județul Vaslui, pentru anul 2020
Hotărârea nr.11/30.04.2020 privind modul de întocmire a registrului agricol al comunei Văleni, județul Vaslui, pentru perioada 2020-2024
Hotărârea nr.12/30.04.2020 privind aprobarea proiectului „Împreună pentru o comunitate mai sigură ” - sistem de supraveghere video stradal pe raza comunei Văleni și Moara Domnească
Hotărârea nr.13/20.03.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Văleni, aferent anului 2020, etapa a II-a
Hotărârea nr.14/20.03.2020 pentru aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Văleni pe trimestrul IV al anului 2019
Hotărârea nr.15/30.04.2020 privind însușirea Raportului de audit financiar nr. 328/28.02.2020 și a Deciziei nr. 3/31.03.2020 emise de Camera de Conturi Vaslui, în urma acțiunii de audit financiar în perioada 13.01.2020 - 28.02.2020 la UAT Comuna Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.16/08.05.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Văleni, aferent anului 2020, etapa a III-a
Hotărârea nr.17
Hotărârea nr.18
Hotărârea nr.19
Hotărârea nr.20
Hotărârea nr.21
Hotărârea nr.22
Hotărârea nr.23
Hotărârea nr.24
Hotărârea nr.25/31.07.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drum comunal DC 3A și drumuri locale în comuna Văleni, județul Vaslui”, rest de executat
Hotărârea nr.26/31.07.2020 privind aprobarea raportului de evaluare întocmit pe anumite suprafețe de teren din domeniul privat al Consiliului Local Văleni în vederea vânzării/încredințării directe a acestora
Hotărârea nr.27/31.07.2020 privind aprobarea vânzării prin încredințare directă a suprafeței de teren proprietate privată a Consiliului Local Văleni, cu număr cadastral 70902
Hotărârea nr.28/31.07.2020 privind aprobarea vânzării prin încredințare directă a suprafeței de teren proprietate privată a Consiliului Local Văleni, cu număr cadastral 71389
Hotărârea nr.29/31.07.2020 privind aprobarea încredințării directe a suprafeței de teren proprietate privată a Consiliului Local Văleni, cu număr cadastral 70990
Hotărârea nr.30/31.07.2020 privind aprobarea vânzării prin încredințare directă a suprafeței de teren proprietate privată a Consiliului Local Văleni, cu număr cadastral 71390
Hotărârea nr.31/31.07.2020 privind aprobarea vânzării prin încredințare directă a suprafeței de teren proprietate privată a Consiliului Local Văleni, cu număr cadastral 71380
Hotărârea nr.32/31.07.2020 privind aprobarea vânzării prin încredințare directă a suprafeței de teren proprietate privată a Consiliului Local Văleni, cu număr cadastral 71379
Hotărârea nr.33/31.07.2020 privind aprobarea modificării și actualizării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Văleni, inventar aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Văleni nr.13/2001 și atestat prin Hotărârea de Guvern nr. 1361/2001
Hotărârea nr.34/31.07.2020 privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Văleni, inventar aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Văleni nr.13/2001 și atestat prin Hotărârea de Guvern nr. 1361/2001
Hotărârea nr.35/31.07.2020 privind aprobarea situației financiare - trimestrul al II-lea 2020
Hotărârea nr.36/31.07.2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat la obiectivul de investiții „Înființare distribuție gaze naturale în comuna Văleni, județul Vaslui”
Hotărârea nr.37/31.07.2020 privind acordarea unui ajutor de urgență familiei domnului Topor Costică în vederea refacerii locuinței distruse în urma unui incendiu
Hotărârea nr.38/31.07.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie, octombrie 2020
Hotărârea nr.39/31.08.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Văleni, aferent anului 2020, etapa a VI-a
Hotărârea nr.40
Hotărârea nr.41/24.09.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Văleni, aferent anului 2020, etapa a VII-a
Hotărârea nr.42/24.09.2020 privind aprobarea vânzării prin încredințare directă a suprafeței de teren proprietate privată a Consiliului Local Văleni, cu număr cadastral 71323 și 71324
Hotărârea nr.43/24.09.2020 privind aprobarea vânzării prin încredințare directă a suprafeței de teren proprietate privată a Consiliului Local Văleni, cu număr cadastral 71393
Hotărârea nr.44/24.09.2020 privind aprobarea vânzării prin încredințare directă a suprafeței de teren proprietate privată a Consiliului Local Văleni, cu număr cadastral 70977
Hotărârea nr.45/24.09.2020 privind aprobarea vânzării prin încredințare directă a suprafeței de teren proprietate privată a Consiliului Local Văleni, cu număr cadastral 70259
Hotărârea nr.46/24.09.2020 privind aprobarea vânzării prin încredințare directă a suprafeței de teren proprietate privată a Consiliului Local Văleni, cu număr cadastral 71403
Hotărârea nr.47/24.09.2020 privind aprobarea vânzării prin încredințare directă a suprafeței de teren proprietate privată a Consiliului Local Văleni, cu număr cadastral 70983 si 70984
Hotărârea nr.48/24.09.2020 privind aprobarea vânzării prin încredințare directă a suprafeței de teren proprietate privată a Consiliului Local Văleni, cu număr cadastral 70621
Hotărârea nr.49/24.09.2020 privind aprobarea vânzării prin încredințare directă a suprafeței de teren proprietate privată a Consiliului Local Văleni, cu număr cadastral 70313
Hotărârea nr.50/24.09.2020 privind aprobarea vânzării prin încredințare directă a suprafeței de teren proprietate privată a Consiliului Local Văleni, cu număr cadastral 70378
Hotărârea nr.51/16.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2020 și ianuarie 2021
Hotărârea nr.52/16.11.2020 privind aprobarea numărului, denumirii și componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.53/16.11.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.54/16.11.2020 privind aprobarea Programului de deszăpezire și combatere a poleiului pe drumurile din administrația comunei Văleni în perioada de iarnă 01 noiembrie 2020 - 31 martie 2021
Hotărârea nr.55/16.11.2020 privind desemnarea persoanei care să reprezinte interesele UAT a comunei Văleni, județul Vaslui, în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui
Hotărârea nr.56/16.11.2020 privind aprobarea Notei conceptuale, a temei de proiectare, devizul economic și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Modernizare drumuri de interes local în comuna Văleni, județul Vaslui”
Hotărârea nr.57/16.11.2020 privind aprobarea proiectului „Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Văleni, județul Vaslui”
Hotărârea nr.58/16.11.2020 privind actualizarea denumirii obiectivului de investiții „Înființare distribuție gaze naturale în comuna Văleni, județul Vaslui”, în obiectivul de investiții „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Văleni, județul Vaslui”, în conformitate cu prevederile OUG nr.128/2020 privind unele măsuri pentru instituirea Programului național de racordare a populației și clienților noncas
Hotărârea nr.59/16.11.2020 privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță în domeniul finanțării, a serviciilor topografice și servicii geotehnice pentru obiectivului de investiții „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Văleni, județul Vaslui”
Hotărârea nr.60/16.11.2020 privind aprobarea sumei de 10.000 lei aferentă plății dirigintelui de șantier și a sumei de 282.791,48 lei (TVA inclus) reprezentând buget revizuit neeligibil, pentru proiectul „Reabilitare, consolidare și dotare Cămin Cultural în sat Văleni, județul Vaslui”
Hotărârea nr.61/16.11.2020 privind aprobarea, din bugetul local, a sumei de 5000 lei pentru dotarea grupurilor sanitare ale Școlii din satul Moara Domnească, comuna Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.62/16.11.2020 privind stabilirea situațiilor deosebite în care primarul poate acorda ajutoare de urgență
Hotărârea nr.63/16.11.2020 privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate și studiile geotehnice pentru investiția „Construire Sală de educație fizică școlară 900mp, în comuna Văleni, județul Vaslui”
Hotărârea nr.64/16.11.2020 privind aprobarea situației financiare - trimestrul al III-lea 2020
Hotărârea nr.65/16.11.2020 privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Văleni, județul Vaslui, pentru anul 2020
Hotărârea nr.66/16.11.2020 cu privire la proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Văleni nr.37/31.07.2020
Hotărârea nr.67/16.11.2020 privind aprobarea întocmirii Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Văleni
Hotărârea nr.68/11.12.2020 privind implementarea proiectului „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale, comuna Văleni, județul Vaslui”
Hotărârea nr.69/11.12.2020 privind aprobarea Acordului de Parteneriat al UAT Muntenii de Sus Văleni, Solești, județul Vaslui în vederea accesării programului de investiții POIM, privind dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final
Hotărârea nr.70/14.12.2020 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare a Consiliului Local Văleni
Hotărârea nr.71/14.12.2020 privind stabilirea consilierilor locali Văleni, care vor face parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Văleni, precum și consilierul local care va face parte din CEAC - comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământ
Hotărârea nr.72/14.12.2020 privind aprobarea cuantumului, a condițiilor și a numărului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar al Școlii Gimnaziale nr. 1 Văleni, comuna Văleni, județul Vaslui pentru anul școlar 2020 - 2021
Hotărârea nr.73/14.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Văleni, aferent anului 2020, etapa a VIII-a
Hotărârea nr.74/24.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Văleni, aferent anului 2020, etapa a IX-a
Hotărârea nr.75/24.12.2020 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2021

Vizualizari: 391
Data creare: 09-04-2020 10:14:46

Prezentare comuna Valeni

Sediul primăriei Văleni, județul VasluiComuna Văleni este situată la Nord de orașul Vaslui, pe șoseaua națională DN 24, la 12 km de reședința de județ și la 60 km de orașul Iași, așezată pe două dealuri cu pante domoale încărcate de salcâmi și de pomi roditori.

Agenția pentru Dezvoltare Regională NORD - EST

Scopul acestei secțiuni este de a oferi informații la zi despre oportunitățile de finanțare disponibile, tuturor organizațiilor care doresc să-și dezvolte activitatea în Regiunea Nord-Est.

Comunicat de presă AFIR, 22 septembrie 2021

Comunicat de presă AFIR, 22 septembrie 2021

Anunțuri primire proiecte PNDR

Anunțuri primire proiecte PNDR

Încălzirea locuinței sezonul rece 2021-2022

Ajutorul pentru consumatorul vulnerabilÎncălzirea locuinței sezonul rece 2021-2022

Înființare sistem de distribuție inteligentă a gazelor naturale

Înființare sistem de distribuție inteligentă a gazelor naturale

VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN 2022

VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN 2022