Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Listă conturi unde se pot achita taxele și impozitele

Listă conturi unde se pot achita taxele și impozitele locale deschise la Trezoreria Vaslui

Plata electronică a impozitelor, taxelor și amenzilor

Plata electronică a impozitelor, taxelor și amenzilor prin aplicația InfoPayPlata electronică a impozitelor, taxelor și amenzilorUltimele documente incărcate


Documente pdf
Registru de evidență dispoziții emise în anul 2022 (II)
Registru de evidență dispoziții emise în anul 2022 (I)
Registru de evidență a Hotărârilor adoptate în ședințele de Consiliul Local pentru anul 2022
Registru de evidență a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Văleni pentru anul 2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune asupra ofertei de VÂNZARE TEREN CIOBANU CONSTANTIN ȘI CIOBANU VIOREL - 0,4687 ha
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune asupra ofertei de VÂNZARE TEREN BELIGAN DUMITRU, BELIGAN ELENA - 0,20 ha
Lista autorizațiilor de construire/desființare - 2022
VÂNZARE TEREN SAMSON DUMITRU - 0,2203 ha
Programul anual al achizițiilor publice - PAAP 2023
Programul anual al achizițiilor publice 2022 (actualizat)
Proces-verbal privind desfășurarea ședinței de lucru a Consiliului Local convocat în ședință de îndată în ziua de 9 februarie 2023
Proces-verbal privind desfășurarea ședinței de lucru a Consiliului Local convocat în ședință ordinară în ziua de 31 ianuarie 2023
Hotărârea nr.10/09.02.2023 privind completarea Anexei nr. 2 - Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Gaz Muntenii de Sus Văleni Solești la Hotărârea nr.51/2022 a Consiliului local al comunei Văleni, adoptată în data de 05 octombrie 2022
Hotărârea nr.09/31.01.2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie și aprilie 2023
Hotărârea nr.08/31.01.2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Văleni, județul Vaslui pe anul 2023, estimările pentru anii 2024-2026, Programului de investiții publice și Programului anual cu lucrări de reparație a drumurilor și a altor obiective din comuna Văleni
Hotărârea nr.07/31.01.2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Văleni, județul Vaslui
Comunicare de acceptare a ofertei de VÂNZARE TEREN UAT VĂLENI - 0,0150 ha
Comunicare de acceptare a ofertei de VÂNZARE TEREN UAT VĂLENI - 0,0120 ha
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI VĂLENI nr.175/ 21.02.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Văleni în ședință ordinară în data de 28 februarie 2023, ora 10.00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI VĂLENI nr.163/ 08.02.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Văleni în ședință de îndată în data de 09 februarie 2023, ora 10.00
Hotărârea nr.06/31.01.2023 privind aprobarea utilizării excedentului anului 2022 al comunei Văleni, județul Vaslui, ce se va utiliza în anul bugetar 2023, în sumă de 253 700 lei
Hotărârea nr.05/31.01.2023 privind stabilirea consumului mediu lunar de carburanți pentru autovehiculele și utilajele din dotarea Primăriei comunei Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.04/31.01.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social în anul 2023, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea nr.03/31.01.2023 privind aprobarea temei de proiect, a notei conceptuale și întocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Construcție teren multisport în comuna Văleni, județul Vaslui”
VÂNZARE TEREN UAT VĂLENI - 0,0150 ha
VÂNZARE TEREN UAT VĂLENI - 0,0120 ha
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune asupra ofertei de VÂNZARE TEREN BELIGAN DUMITRU, BELIGAN ELENA - 0,20 ha
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune asupra ofertei de VÂNZARE TEREN LUCA ELENA, LUCA PETRU și VĂDUVA ANGELICA - 0,4482 ha
Proces-verbal privind desfășurarea ședinței de lucru a Consiliului Local convocat în ședință extraordinară în ziua de 16 ianuarie 2023
Hotărârea nr.02/16.01.2023 privind trecerea din domeniul public de interes local în domeniul privat de interes local al comunei Văleni, județul Vaslui, a unui imobil - teren, situat în sat Văleni, carte funciară 70054, și inventarierea în domeniul privat de interes local a imobilului Dispensar Uman.

Dispoziții primar 2023Documente pdf
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI VĂLENI nr.1/ 06.01.2023 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al anului 2022, deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 50.892,45 lei
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI VĂLENI nr.2/ 06.01.2023 privind desemnarea doamnei Popa Mariana ca responsabil cu urmărirea derulării contractului de finanțare/prestări servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și de carte funciară și de recepționarea proceselor verbale de recepție a serviciilor prestate de operatori economici.
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI VĂLENI nr.3/ 12.01.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Văleni în ședință extraordinară în data de 16 ianuarie 2023, ora 10.00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI VĂLENI nr.6/ 16.01.2023 privind înlocuirea unor membri din comisia de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Reabilitare, consolidare și dotare cămin cultural în satul Văleni, comuna Văleni, județul Vaslui”
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI VĂLENI nr.108/ 19.01.2023 privind înlocuirea unui membru din Comisia de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Alimentare cu apă, sat Văleni, comuna Văleni, județul Vaslui”
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI VĂLENI nr.109/ 25.01.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Văleni în ședință ordinară în data de 31 ianuarie 2023, ora 10.00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI VĂLENI nr.163/ 08.02.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Văleni în ședință de îndată în data de 09 februarie 2023, ora 10.00
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI VĂLENI nr.175/ 21.02.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Văleni în ședință ordinară în data de 28 februarie 2023, ora 10.00

Vizualizari: 21
Data creare: 26-01-2023 13:14:41

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2023Documente pdf
Hotărârea nr.01/16.01.2023 privind aprobarea sumei de 2000 lei din bugetul local al comunei Văleni, pentru organizarea activităților culturale Festivalul - Concurs „Eminescu prin Mileniul III” Ediția a XXIII-a
Hotărârea nr.02/16.01.2023 privind trecerea din domeniul public de interes local în domeniul privat de interes local al comunei Văleni, județul Vaslui, a unui imobil - teren, situat în sat Văleni, carte funciară 70054, și inventarierea în domeniul privat de interes local a imobilului Dispensar Uman.
Hotărârea nr.03/31.01.2023 privind aprobarea temei de proiect, a notei conceptuale și întocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Construcție teren multisport în comuna Văleni, județul Vaslui”
Hotărârea nr.04/31.01.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social în anul 2023, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea nr.05/31.01.2023 privind stabilirea consumului mediu lunar de carburanți pentru autovehiculele și utilajele din dotarea Primăriei comunei Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.06/31.01.2023 privind aprobarea utilizării excedentului anului 2022 al comunei Văleni, județul Vaslui, ce se va utiliza în anul bugetar 2023, în sumă de 253 700 lei
Hotărârea nr.07/31.01.2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.08/31.01.2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Văleni, județul Vaslui pe anul 2023, estimările pentru anii 2024-2026, Programului de investiții publice și Programului anual cu lucrări de reparație a drumurilor și a altor obiective din comuna Văleni
Hotărârea nr.09/31.01.2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie și aprilie 2023
Hotărârea nr.10/09.02.2023 privind completarea Anexei nr. 2 - Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Gaz Muntenii de Sus Văleni Solești la Hotărârea nr.51/2022 a Consiliului local al comunei Văleni, adoptată în data de 05 octombrie 2022

Vizualizari: 23
Data creare: 26-01-2023 13:11:03

Anunț de promovare în grad profesional superior celui deținut (18.01.2023)

Comuna Văleni, județul Vaslui, va organiza în 18.01.2023 concurs de promovare în grad imediat superior celui deținut pentru funcțiile publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Văleni, județul Vaslui, la următoarelor compartimente:

Asistență socială: inspector, clasa I, grad profesional principal promovare pe funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional superior;

Achiziții publice: consilier, clasa I, grad profesional asistent promovare pe funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional principal.

Calendarul desfășurării concursului/examen Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț de promovare în grad profesional superior celui deținut (proba scrisă 18.01.2023)

Vizualizari: 42
Data creare: 19-12-2022 14:44:21

Plata electronică a impozitelor, taxelor și amenzilor


Primăria Comunei Văleni pune la dispoziția cetățenilor servicii publice online pentru plata electronică a impozitelor, taxelor și amenzilor prin aplicația InfoPay.

Puteți achita taxele, impozitele și amenzile pe baza de CNP accesând online platforma InfoPay la infopay.ro/i/valeni sau tastând pe Google: INFOPAY, urmând să selectați județul și primăria de pe hartă.

Pentru mai multe informații sau nelămuriri ne puteți contacta la numărul 0235.349.633, tastând 3 pentru biroul taxe și impozite sau tasta 5 pentru biroul contabilitate.

Foto
Plata electronică a impozitelor, taxelor și amenzilor prin aplicația InfoPay

Vizualizari: 121
Data creare: 15-11-2022 20:34:43

Anunț de promovare în grad profesional superior celui deținut (05.12.2022)

Comuna Văleni, județul Vaslui, va organiza în 05.12.2022 concurs de promovare în grad imediat superior celui deținut pentru funcțiile publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Văleni, județul Vaslui, la următoarelor compartimente:

- Asistență socială:
inspector, clasa I, grad profesional principal promovare pe funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional superior;
- Achiziții publice: consilier, clasa I, grad profesional asistent promovare pe funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional principal.

Calendarul desfășurării concursului/examenului
Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț de promovare în grad profesional superior celui deținut (proba scrisă 05.12.2022)

Vizualizari: 70
Data creare: 01-11-2022 13:53:55

LET'S DO IT, ROMANIA!, Văleni, 17 septembrie 2022
Foto
LET'S DO IT, ROMANIA!, Văleni, 17 septembrie 2022

Vizualizari: 102
Data creare: 19-09-2022 13:31:23

Festivalul „Vălenii în sărbătoare” - 15 august 2022


În data de 15 august 2022 a avut loc Festivalul „Vălenii în sărbătoare” ediția a XXI-a.

Foto
Festivalul „Vălenii în sărbătoare” - 15 august 2022

Vizualizari: 131
Data creare: 18-08-2022 13:27:59

Anunț concurs Guard, Compartiment personal de deservire, proba scrisă 02.08.2022

COMUNA VĂLENI, JUDEȚUL VASLUI, cu sediul în localitatea Văleni, nr. 6, județul Vaslui, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă, de guard, studii generale, Compartimentul personal de deservire, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Văleni.

Calendarul concursului:

- locul depunerii dosarelor de înscriere: Primăriei comunei Văleni, secretar, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, cel mai târziu pe data de 21.07.2022, ora 16.00;
- 02.08.2022, ora 10.00 proba scrisă, la sediul Primăriei comunei Văleni;
- 08.08.2022, ora 10.00 pro
Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț concurs Guard, Compartiment personal de deservire, proba scrisă 02.08.2022
Anunț privind selecția dosarelor la concurs Guard, Compartiment personal de deservire, proba scrisă 02.08.2022
Anunț privind Rezultatul probei scrise la concurs Guard, Compartiment personal de deservire
Anunț privind Rezultatul interviului la concurs Guard, Compartiment personal de deservire
Anunț privind Rezultatul final la concurs Guard, Compartiment personal de deservire

Vizualizari: 96
Data creare: 07-07-2022 16:20:09

Anunț concurs Asistent medical comunitar, Compartiment asistență socială, proba scrisă 01.08.2022

COMUNA VĂLENI, JUDEȚUL VASLUI, cu sediul în localitatea Văleni, nr. 6, județul Vaslui, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă, de asistent medical comunitar debutant, studii post liceale sanitare, Compartimentul asistență socială, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Văleni.

Calendarul concursului:

Depunerea dosarelor de concurs - la sediul Primăriei Văleni, cel mai târziu pe data de 20.07.2022, ora 16.00.
Proba scrisă - în data de 01.08.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Văleni
Proba interviului - se va susține în data de 05.08.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Văleni
Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț concurs Asistent medical comunitar debutant, Compartiment asistență socială, proba scrisă 01.08.2022
Anunț Centralizator privind selecția dosarelor la concurs Asistent medical comunitar debutant, Compartiment asistență socială, proba scrisă 01.08.2022
Anunț Centralizator privind rezultatul probei scrise la concurs Asistent medical comunitar debutant, Compartiment asistență socială
Anunț Centralizator privind rezultatul interviului la concurs Asistent medical comunitar debutant, Compartiment asistență socială
Anunț Centralizator privind rezultatul final la concurs Asistent medical comunitar debutant, Compartiment asistență socială

Vizualizari: 106
Data creare: 06-07-2022 16:00:44

Anunț de promovare în grad profesional superior celui deținut (04.08.2022)

Primăria Comunei Văleni, județul Vaslui, organizează examen de promovare în grad profesional superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Văleni, județul Vaslui, din cadrul următoarelor compartimente:

- Registrul agricol: inspector, clasa I, din grad profesional asistent în grad profesional principal;
- Asistență socială: referent, clasa III, din grad profesional principal în grad profesional superior;
- Stare civilă: inspector, clasa I, din grad profesional principal în grad profesional superior.

Examenul se va desfășura la sediul Primăriei comunei Văleni, județul Vaslui și constă în:

a) Selecția dosarelor: maxim 5 zile lucrătoare de la data Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț de promovare în grad profesional superior celui deținut (dată probă scrisă 04.08.2022)

Vizualizari: 101
Data creare: 05-07-2022 14:22:20

Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” - proiecte aprobate

Încă 31 de proiecte pentru investiții în realizarea, extinderea și modernizarea infrastructurii de distribuție a gazelor naturale, în valoare totală de 1.412.910.307,88 lei, finanțate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, au fost aprobate de Ministerul Dezvoltării, a anunțat ministrul Cseke Attila.

Acestea se alătură celor 73 de proiecte aprobate deja și care fac parte din categoria celor 104 proiecte mature care vizează dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale, depuse inițial la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, dar a căror valoare a excedat plafonul alocat POIM.

În urma deciziei de astăzi, autoritățile p Citeste mai mult...

Vizualizari: 211
Data creare: 15-06-2022 09:28:02

Anunț concurs Referent cămin cultural, Compartiment Cămin Cultural, proba scrisă 04.07.2022

COMUNA VĂLENI, JUDEȚUL VASLUI, cu sediul în localitatea Văleni, nr. 6, județul Vaslui, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă, de referent cămin cultural, studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat,  Compartimentul Cămin Cultural, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Văleni.

Calendarul concursului:
Depunerea dosarelor de concurs - până la 20.06.2022, ora 16.00.
Proba scrisă - în data de 04.07.2022, ora 10.00.
Proba interviul
Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț concurs Referent cămin cultural, Compartiment Cămin Cultural, proba scrisă 04.07.2022
Anunț Centralizator privind selecția dosarelor la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă de referent cămin cultural IA, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Văleni, județul Vaslui, Compartiment Cămin Cultural, organizat în perioada 04-11.07.2022
Anunț Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă de referent cămin cultural IA, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Văleni, județul Vaslui, Compartiment Cămin Cultural, organizat în perioada 04-11.07.2022
Anunț Centralizator privind rezultatul interviului la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă de referent cămin cultural IA, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Văleni, județul Vaslui, Compartiment Cămin Cultural, organizat în perioada 04-11.07.2022
Anunț Centralizator privind rezultatul final la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă de referent cămin cultural IA, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Văleni, județul Vaslui, Compartiment Cămin Cultural, organizat în perioada 04-11.07.2022

Vizualizari: 149
Data creare: 06-06-2022 15:57:43

Anunț concurs Muncitor calificat, Compartiment personal de deservire, proba scrisă 01.07.2022

COMUNA VĂLENI, JUDEȚUL VASLUI, cu sediul în localitatea Văleni, nr. 6, județul Vaslui, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă, de muncitor calificat, studii generale, Compartimentul personal de deservire, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Văleni.

Calendarul concursului:
Depunerea dosarelor de concurs - până la 20.06.2022, ora 16.00.
Proba scrisă - în data de 01.07.2022, ora 10.00.
Proba interviului - se va susține în data de 08.07.2022, ora 10.00.
<
Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț concurs Muncitor calificat, Compartiment personal de deservire, proba scrisă 01.07.2022
Anunț Centralizator privind selecția dosarelor la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă de muncitor calificat I, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Văleni, județul Vaslui, Compartiment personal de deservire, organizat în perioada 01-08.07.2022
Anunț Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă de muncitor calificat I, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Văleni, județul Vaslui, Compartiment personal de deservire, organizat în perioada 01-08.07.2022
Anunț Centralizator privind rezultatul interviului la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă de muncitor calificat I, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Văleni, județul Vaslui, Compartiment personal de deservire, organizat în perioada 01-08.07.2022
Anunț Centralizator privind rezultatul final la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă de muncitor calificat I, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Văleni, județul Vaslui, Compartiment personal de deservire, organizat în perioada 01-08.07.2022

Vizualizari: 87
Data creare: 06-06-2022 15:49:56

Anunț concurs Asistent medical comunitar, Compartiment asistență socială, proba scrisă 30.06.2022

COMUNA VĂLENI, JUDEȚUL VASLUI, cu sediul în localitatea Văleni, nr. 6, județul Vaslui, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă, de asistent medical comunitar, studii post liceale sanitare, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat, Compartimentul asistență socială, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Văleni.
 
Calendarul concursului:

Depunerea dosarelor de concurs - până la 20.06.2022, ora 16.00.
Proba scrisă - în data de 30.06.2022, ora 1
Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț concurs Asistent medical comunitar, Compartiment asistență socială, proba scrisă 30.06.2022
Anunț anulare concurs Asistent medical comunitar, Compartiment asistență socială, proba scrisă 30.06.2022

Vizualizari: 108
Data creare: 06-06-2022 15:46:42

GDPR

Regulamentul general privind protecția datelor personale (Regulamentul GDPR nr. 679/2016) este un regulament al Uniunii Europene care, din 25 mai 2018, se aplică tuturor insituțiilor/organizațiilor/operatorilor care colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale cetățenilor UE.

Ca instituție responsabilă și orientată spre viitor, Primăria Comunei Valeni recunoaște necesitatea de a se conforma Regulamentului GDPR și se asigură că există măsuri eficiente pentru a proteja datele personale ale clienților, angajaților, cetățenilor și altor părți interesate, iar datele sunt procesate în mod legal, corect și transparent.

Angajamentul față de securitatea datelor cu caracter personal se extinde la nivelurile superioare ale inst Citeste mai mult...

Documente pdf
Scrisoare de conformitate GDPR
Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
Termeni și condiții de utilizare a site-ului
Politică de confidențialitate site
Politică de utilizare cookies
Cerere pentru exercitarea dreptului de acces
Cerere pentru exercitarea dreptului la opoziție
Cerere pentru exercitarea dreptului la portabilitatea datelor
Cerere pentru exercitarea dreptului la rectificare date
Cerere pentru exercitarea dreptului la restricționarea prelucrării datelor
Cerere pentru exercitarea dreptului la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Vizualizari: 104
Data creare: 27-05-2022 10:23:47

Informare OUG 92/2021 Privind regimul deșeurilor

Arderea de deșeuri, substanțe sau obiecte poate fi pedepsită cu închisoarea de până la cinci ani.

În încercarea de a reduce cât mai mult substanțele nocive care se eliberează în mediu ca urmare a arderii deșeurilor, autoritățile au stabilit incriminarea incendierii oricărui tip de deșeu, substanță sau obiect.


Mai multe detalii puteți găsi în anunțul atașat.

Documente pdf
Informare OUG 92/2021 Privind regimul deșeurilor

Vizualizari: 197
Data creare: 17-05-2022 13:52:47

Procese verbale încheiate în urma ședințelor de lucru ale C. L. Văleni - 2022Documente pdf
Proces-verbal privind desfășurarea ședintei de lucru a Consiliului Local convocat în ședință ordinară în ziua de 28 februarie 2022
Proces-verbal privind desfășurarea ședintei de lucru a Consiliului Local convocat în ședință ordinară în ziua de 30 martie 2022
Proces-verbal privind desfășurarea ședintei de lucru a Consiliului Local convocat în ședință ordinară în ziua de 29 aprilie 2022
Proces-verbal privind desfășurarea ședintei de lucru a Consiliului Local convocat în ședință ordinară în ziua de 30 mai 2022
Proces-verbal privind desfășurarea ședintei de lucru a Consiliului Local convocat în ședință ordinară în ziua de 21 iunie 2022
Proces-verbal privind desfășurarea ședintei de lucru a Consiliului Local convocat în ședință ordinară în ziua de 30 august 2022
Proces-verbal privind desfășurarea ședintei de lucru a Consiliului Local convocat în ședință extraordinară în ziua de 07 septembrie 2022
Proces-verbal privind desfășurarea ședintei de lucru a Consiliului Local convocat în ședință ordinară în ziua de 27 septembrie 2022
Proces-verbal privind desfășurarea ședinței de lucru a Consiliului Local convocat în ședință ordinară în ziua de 05 octombrie 2022
Proces-verbal privind desfășurarea ședinței de lucru a Consiliului Local convocat în ședință ordinară în ziua de 24 octombrie 2022
Proces-verbal privind desfășurarea ședinței de lucru a Consiliului Local convocat în ședință ordinară în ziua de 28 octombrie 2022
Proces-verbal privind desfășurarea ședinței de lucru a Consiliului Local convocat în ședință ordinară în ziua de 16 noiembrie 2022
Proces-verbal privind desfășurarea ședinței de lucru a Consiliului Local convocat în ședință de îndată în ziua de 18 noiembrie 2022
Proces-verbal privind desfășurarea ședinței de lucru a Consiliului Local convocat în ședință extraordinară în ziua de 12 decembrie 2022
Proces-verbal privind desfășurarea ședinței de lucru a Consiliului Local convocat în ședință de îndată în ziua de 22 decembrie 2022
Proces-verbal privind desfășurarea ședinței de lucru a Consiliului Local convocat în ședință ordinară în ziua de 29 decembrie 2022

Vizualizari: 110
Data creare: 13-04-2022 14:39:02

Listă conturi unde se pot achita taxele și impozitele

LISTA CONTURI - UAT COMUNA VĂLENI - UNDE SE POT ACHITA TAXELE ȘI IMPOZITELE LOCALE DESCHISE LA TREZORERIA VASLUI

DATE DE IDENTIFICARE:
• BENEFICIAR: COMUNA VALENI
• CNP/CUI: 4226478

1. PENTRU PERSOANE FIZICE
DENUMIRE IMPOZIT/TAXA CONT IBAN
Impozit clădiri RO35TREZ6562107020101XXX
Impozit teren intravilan RO79TREZ6562107020201XXX
Impozit teren extravilan RO76TREZ6562107020203XXX
Impozit/taxă mijloace de transport RO54TREZ6562116020201XXX
Amenzi sau alte sancțiuni RO28TREZ65621A350102XXXX
Salubritate RO28TREZ65621180250XXXXX
Taxa consum apă RO82TREZ65621330208XXXXX
Alte impozite și taxe RO28TREZ65621180 Citeste mai mult...

Documente pdf
Listă conturi - UAT COMUNA VĂLENI - unde se pot achita taxele și impozitele locale deschise la Trezoreria Vaslui

Vizualizari: 287
Data creare: 11-04-2022 09:05:32

Anunț concurs Referent, compartiment Contabilitate, proba scrisă 02.05.2022

COMUNA VĂLENI, JUDEȚUL VASLUI, cu sediul în localitatea Văleni, nr. 6, județul Vaslui, va organiza în perioada 31.03.2022 – 09.05.2022, în conformitate cu prevederile art. 618 alin (2) din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ și ale art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, perioadă nedeterminată, referent, clasa III, grad profesional superior, compartimentul Contabilitate, cu durată normală a timpului de muncă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comune Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, perioadă nedeterminată, referent, clasa III, grad profesional superior, compartimentul Contabilitate, cu durată normală a timpului de muncă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână
Centralizator privind selecția dosarelor la concursul pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, perioadă nedeterminată, referent, clasa III, grad profesional superior, compartimentul Contabilitate, organizat în perioada 02-09.05.2022
Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, perioadă nedeterminată, referent, clasa III, grad profesional superior, compartimentul Contabilitate, organizat în perioada 02-09.05.2022
Centralizator privind rezultatul interviului la concursul pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, perioadă nedeterminată, referent, clasa III, grad profesional superior, compartimentul Contabilitate, organizat în perioada 02-09.05.2022
Centralizator privind rezultatul final la concursul pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, perioadă nedeterminată, referent, clasa III, grad profesional superior, compartimentul Contabilitate, organizat în perioada 02-09.05.2022

Vizualizari: 131
Data creare: 31-03-2022 13:54:55

Acordarea de pachete cu ajutoare alimentare în cadrul POAD 2018 - 2021

PROIECT FINANȚAT ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL AJUTORAREA PERSOANELOR DEFAVORIZATE 2014-2020 DIN FONDUL DE AJUTOR EUROPEAN DESTINAT CELOR MAI DEFAVORIZATE PERSOANE

TITLUL PROIECTULUI: „ACORDAREA DE PACHETE CU AJUTOARE ALIMENTARE ÎN CADRUL POAD 2018 – 2021”
COD IDENTIFICARE (MYSMIS) POAD/411/1/1/125099

OBIECTIV: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin furnizarea de pachete cu ajutoare alimentare în cadrul celor 6 distribuții în perioada 2018 – 2021

BENEFICIAR: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

BENEFICIARI FINALI: familiile și persoanele singure cărora le este stabilit dreptul la un venit minim garantat, familiile beneficiare de aloca Citeste mai mult...

Foto
„ACORDAREA DE PACHETE CU AJUTOARE ALIMENTARE ÎN CADRUL POAD 2018 – 2021”

Documente pdf
PROIECT FINANȚAT ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL AJUTORAREA PERSOANELOR DEFAVORIZATE 2014-2020 DIN FONDUL DE AJUTOR EUROPEAN DESTINAT CELOR MAI DEFAVORIZATE PERSOANE, TITLUL PROIECTULUI: „ACORDAREA DE PACHETE CU AJUTOARE ALIMENTARE ÎN CADRUL POAD 2018 – 2021” COD IDENTIFICARE(MYSMIS) POAD/411/1/1/125099

Vizualizari: 177
Data creare: 30-03-2022 15:05:35

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2022Documente pdf
Hotărârea nr.01/28.01.2022 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea „DIPLOMEI DE AUR” și plata unui premiu în valoare netă de 500 de lei familiilor care celebrează cincizeci de ani de căsătorie și au domiciliul pe raza comunei Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.02/28.01.2022 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat ce va funcționa în comuna Văleni, județul Vaslui în anul școlar 2022-2023
Hotărârea nr.03/28.01.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2022, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea nr.04/28.01.2022 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.05/28.01.2022 privind stabilirea normativelor pentru consumul mediu lunar de carburanți pentru autovehiculele și utilajele din dotarea Primăriei comunei Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.06/28.01.2022 privind alocarea sumei de 12000 lei pentru achiziționarea unui număr de 50000 de măști pentru elevii școlilor din comuna Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.07/28.01.2022 privind aprobarea achiziționării Serviciului privind realizarea Registrului Electronic Național al Nomenclaturii Stradale (RENNS) la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Comuna Văleni, alocarea sumei de 65000 lei pentru achiziționarea Serviciului privind realizarea Registrului Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale (RENNS)
Hotărârea nr.08/28.01.2022 privind alocarea sumei de 100000 lei pentru achiziționarea și montarea plăcuțelor indicatoare cu numele străzilor și a numerelor administrative pentru imobilele din comuna Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.09/28.01.2022 privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022
Hotărârea nr.10/28.01.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie-aprilie 2022
Hotărârea nr.11/09.02.2022 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Văleni la 31 decembrie 2021
Hotărârea nr.12/09.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Văleni, județul Vaslui pe anul 2022, estimările pentru anii 2023-2025, Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare și Programul anual cu lucrări de reparație a drumurilor și a altor obiective din comuna Văleni
Hotărârea nr.13/09.02.2022 privind aprobarea solicitării de prelungire până la data de 08.11.2022 a Scrisorii de Garanție pentru restituirea avansului nr. IG183300404/06.08.2018 de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. în valoare de 628.897,50 lei pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, consolidare și dotare Cămin Cultural în sat Văleni, comuna Văleni, județul Vaslui”
Hotărârea nr.14/10.02.2022 privind alocarea sumei de 8.000.000 lei de la bugetul local pentru cofinanțarea obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Văleni, județul Vaslui”
Hotărârea nr.15/28.02.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Văleni nr. 9 din 28.01.2022 privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022
Hotărârea nr.16/28.02.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Văleni nr. 51 din 30.06.2021 privind adoptarea unor măsuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și instituirea unor măsuri fiscale, modificată prin O.U.G. nr. 19/2021
Hotărârea nr.17/28.02.2022 privind însușirea Raportului Camerei de Conturi Vaslui privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 3 din 31.03.2020 emis la data de 31.01.2022
Hotărârea nr.18/28.02.2022 privind acordarea unui mandat special domnului primar Beligan Radu în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltarea Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești - județul Vaslui (APC VASLUI)
Hotărârea nr.19/28.02.2022 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Văleni, județul Vaslui la trimestrul IV al anului 2021
Hotărârea nr.20/28.02.2022 privind alocarea sumei de 161.000 lei pentru întocmirea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în sat Văleni, Comuna Văleni, județul Vaslui (DS 1129, DS 1825, DS 2624, DS 2212, DC 137)”
Hotărârea nr.21/28.02.2022 privind înregistrarea Primăriei Comunei Văleni în Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile online
Hotărârea nr.22/30.03.2022 privind aprobarea utilizării excedentului anului 2021 și al anilor anteriori, precum și rectificarea nr. 1 a bugetului local al comunei Văleni pe anul 2022
Hotărârea nr.23/30.03.2022 privind aprobarea Planului local de analiză și acoperire a riscurilor pentru anul 2022
Hotărârea nr.24/30.03.2022 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul agricol
Hotărârea nr.25/29.04.2022 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Văleni, județul Vaslui pe trimestrul I al anului 2022
Hotărârea nr.26/29.04.2022 privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat pentru realizarea investiției „Înființare sistem de distribuție inteligent a gazelor naturale în comunele Muntenii de Sus, Văleni și Solești, județul Vaslui”
Hotărârea nr.27/29.04.2022 privind aprobarea implementării obiectivului de investiții „Înființare sistem de distribuție inteligent a gazelor naturale în comunele Muntenii de Sus, Văleni și Solești, județul Vaslui”
Hotărârea nr.28/29.04.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Văleni nr. 30/27.05.2010 referitoare la vânzarea unor suprafețe de teren din domeniul privat al comunei Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.29/29.04.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai -iulie 2022
Hotărârea nr.30/30.05.2022 privind alocarea sumei de 5000 de lei pentru efectuarea unei expertize financiar-contabile la obiectivul de investiții „Modernizare drum comunal DC 3A și drumuri locale, comuna Văleni, județul Vaslui”
Hotărârea nr.31/30.05.2022 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Văleni, județul Vaslui”
Hotărârea nr.32/30.05.2022 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022 pentru elevii de la Școala Gimnazială nr. 1 sat Văleni, comuna Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.33/30.05.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.34/21.06.2022 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.35/21.06.2022 privind aprobarea modificării și completării Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021 - 2027, comuna Văleni
Hotărârea nr.36/21.06.2022 privind aprobarea obiectivului de investiții „Dezvoltarea infrastructurii ITS în comuna Văleni, județul Vaslui”, finanțată prin Programul Național de Redresare și Reziliență, Investiția I.1.2
Hotărârea nr.37/11.07.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.38/11.07.2022 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.39/11.07.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august-octombrie 2022
Hotărârea nr.40/11.07.2022 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul agricol
Hotărârea nr.41/30.08.2022 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Văleni, județul Vaslui pe trimestrul II 2022
Hotărârea nr.42/30.08.2022 privind aprobarea reorganizării și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.43/30.08.2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Văleni în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilităși Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui - APC VASLUI
Hotărârea nr.44/30.08.2022 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014-2020”, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului și a părții cotei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului
Hotărârea nr.45/07.09.2022 privind punerea la dispoziția proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014 - 2020” a terenurilor pentru construcția/extinderea/reabilitarea investițiilor aferente acestora
Hotărârea nr.46/27.09.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local în comuna Văleni, județul Vaslui” aprobat prin finanțare prin P.N.I. „Anghel Saligny”
Hotărârea nr.47/27.09.2022 privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radiere a vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ - teritorială a comunei Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.48/27.09.2022 privind aprobarea rectificării a VI-a a bugetului local al comunei Văleni pentru anul 2022
Hotărârea nr.49/27.09.2022 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Văleni, județul Vaslui, care să facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale 1 Văleni, pentru anul școlar 2022 - 2023
Hotărârea nr.50/05.10.2022 privind modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârii nr. 36 din 21.06.2022 privind aprobarea obiectivului de investiții „Dezvoltarea infrastructurii ITS în Comuna Văleni, județul Vaslui” finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență, investiția I.1.2
Hotărârea nr.51/05.10.2022 privind aprobarea asocierii Comunei Văleni, județul Vaslui, ca membru fondator, cu Comuna Muntenii de Sus și Comuna Solești din județul Vaslui, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Gaz, Muntenii de Sus, Văleni, Solești, pentru implementarea proiectului „Înființare sistem de distribuție gaze naturale”
Hotărârea nr.52/05.10.2022 privind aprobarea solicitării de prelungire până la data de 08.11.2023 a Scrisorii de Garanție pentru restituirea avansului nr. IG18330404/06.08.2018 de la Fondul de Garantare a Creditului Rural -INF S.A. în valoare de 628.897,50 lei pentru obiectivul de investiție „Reabilitare, consolidare și dotare Cămin Cultural în sat Văleni, comuna Văleni, județul Vaslui”
Hotărârea nr.53/28.10.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2023
Hotărârea nr.54/28.10.2022 privind aprobarea „Programului de deszăpezire și combaterea poleiului de pe drumurile din administrarea comunei Văleni, în perioada de iarnă 15 noiembrie 2022 - 15 martie 2023 și alocarea sumei pentru aplicarea programului
Hotărârea nr.55/28.10.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Văleni pe anul 2022, etapa a VII-a
Hotărârea nr.56/28.10.2022 privind aprobarea contului de execuție la trimestrul III al anului 2022 al bugetului comunei Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.57/28.10.2022 privind aprobarea achiziționării unui soft InfoPay - servicii de plată electronică a impozitelor și taxelor locale
Hotărârea nr.58/28.10.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2022 și luna ianuarie 2023
Hotărârea nr.59/16.11.2022 privind aprobarea rectificării a VIII-a a bugetului local al comunei Văleni pentru anul 2022
Hotărârea nr.60/16.11.2022 privind aprobarea încheierii contractului de comodat cu titlu gratuit, cu Cabinetul Medical Individual S.C. Mangrom S.R.L. Ferești Dr. Grom Adrian Nicolae, pentru utilizarea dispensarului uman comunal situat în sat Văleni, comuna Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.61/16.11.2022 privind aprobarea sumei de 25000 lei pentru dotarea cu mobilier a Dispensarului comunal Medical Uman Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.62/16.11.2022 privind acordarea de sprijin financiar unităților de cult Parohia Văleni I și Parohiei Văleni 2, din satul și comuna Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.63/16.11.2022 privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1727/2010, încheiat între Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui. Bârlad, Huși și Orașul Negrești - Județul Vaslui (APC Vaslui) și Operatorul Regional AQUAVAS S.A. prin Actul Adițional nr. 13
Hotărârea nr.64/16.11.2022 privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în vederea implementării proiectului „HUB de servicii MMSS - SII MMSS” cod SMIS 2014 + 130963
Hotărârea nr.65/18.11.2022 privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat preșcolarilor și elevilor Școlii Gimnaziale nr. 1 din comuna Văleni, județul Vaslui, în cadrul Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat
Hotărârea nr.66/12.12.2022 privind aprobarea rectificării a IX-a a bugetului local al comunei Văleni pentru anul 2022
Hotărârea nr.67/22.12.2022 privind aprobarea rectificării a X-a a bugetului local al comunei Văleni pentru anul 2022
Hotărârea nr.68/29.12.2022 privind alegerea președintelui de ședință care va conduce lucrările ordinare din 29 decembrie 2022
Hotărârea nr.69/29.12.2022 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Văleni pentru anul școlar 2023-2024
Hotărârea nr.70/29.12.2022 privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2023 și a altor taxe asimilate
Hotărârea nr.71/29.12.2022 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Văleni, județul Vaslui

Vizualizari: 156
Data creare: 21-02-2022 10:07:36

Bilanțuri contabile


Vizualizari: 114
Data creare: 15-02-2022 21:56:40

Prezentare comuna Văleni

Sediul primăriei Văleni, județul VasluiComuna Văleni este situată la Nord de orașul Vaslui, pe șoseaua națională DN 24, la 12 km de reședința de județ și la 60 km de orașul Iași, așezată pe două dealuri cu pante domoale încărcate de salcâmi și de pomi roditori.

Informare OUG 92/2021 Privind regimul deșeurilor

Informare OUG 92/2021 Privind regimul deșeurilor

Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” - proiecte aprobate

Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” - proiecte aprobate

Festivalul „Vălenii în sărbătoare” - 15 august 2022

Festivalul „Vălenii în sărbătoare” - 15 august 2022Festivalul „Vălenii în sărbătoare” - 15 august 2022

LET'S DO IT, ROMANIA!, Văleni, 17 septembrie 2022

LET'S DO IT, ROMANIA!, Văleni, 17 septembrie 2022LET'S DO IT, ROMANIA!, Văleni, 17 septembrie 2022

Anunț perioade obligativitate declarare date pentru înscrierea în Registrul Agricol

Anunț perioade obligativitate declarare date pentru înscrierea în Registrul Agricol

VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN 2023

VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN 2023