Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Hotărâre cu modificări la H.G. 1090/2021 privind prelungire stare de alertă cu 10.10.2021

Hotărâre cu modificări la H.G. 1090/2021 privind prelungire stare de alertă cu data de 10.10.2021Ultimele documente incărcate


Documente pdf
Proces verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune asupra ofertei de VÂNZARE TEREN TOCARIUC FILIP - 0,7796 ha
Proces verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune asupra ofertei de VÂNZARE TEREN TOCARIUC FILIP - 0,2204 ha
Proces verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune asupra ofertei de VÂNZARE TEREN TOCARIUC FILIP - 3,50 ha
Proces verbal privind finalizarea procedurii pentru oferta de VÂNZARE TEREN TĂNASĂ EMILIA - cota parte 1/2 din 0,84 ha
Proces verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune asupra ofertei de VÂNZARE TEREN TOCARIUC FILIP - 0,3627 ha
Proces verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune asupra ofertei de VÂNZARE TEREN TOCARIUC FILIP - 0,1373 ha
Formulare pentru obiectivul de investiții - Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Văleni, județul Vaslui 25.11.2021
Liste de lucrări fără prețuri pentru obiectivul de investiții - Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Văleni, județul Vaslui 25.11.2021
Caiet de sarcini obiectivul de investiții - Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Văleni, județul Vaslui 25.11.2021
Invitație de ofertare obiectivul de investiții - Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Văleni, județul Vaslui 25.11.2021
Proces verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune asupra ofertei de VÂNZARE TEREN TOCARIUC FILIP - 0,3627 ha
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune asupra ofertei de VÂNZARE TEREN RUSU BOGDAN - 0,1320 ha
Proces verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune asupra ofertei de VÂNZARE TEREN TOCARIUC FILIP - 0,1373 ha
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI VĂLENI nr.574/ 19.11.2021 privind convocarea Consiliului Local Văleni în ședință ordinară pentru data de 26.11.2021
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI VĂLENI nr.574/ 19.11.2021 privind convocarea Consiliului Local Văleni în ședință ordinară pentru data de 26.11.2021
Convocare în ședință ordinară a Consiliului Local Văleni, județul Vaslui, 26.11.2021, orele 10.00
VÂNZARE TEREN DIACONU AURICA - 0,1743 ha
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune asupra ofertei de VÂNZARE TEREN HOROBA LILIANA DOINA - 0,0119 ha
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune asupra ofertei de VÂNZARE TEREN HOROBA LILIANA DOINA - 0,0470 ha
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune asupra ofertei de VÂNZARE TEREN HOROBA LILIANA DOINA - 0,0257 ha
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune asupra ofertei de VÂNZARE TEREN TĂNASĂ EMILIA - cota parte 1/2 din 0,84 ha
Proces-verbal privind desfășurarea ședintei de lucru a Consiliului Local convocat în ședință ordinară în ziua de 30 septembrie 2021
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Văleni, aferent anului 2021, etapa a V-a
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2021 și ianuarie 2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea situației financiare - exercițiul bugetar - trimestrul al III-lea 2021
Convocare în ședință ordinară a Consiliului Local Văleni, județul Vaslui, 28.10.2021, orele 10.00
Hotărâre pentru modificarea anexelor nr.2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Centralizator privind selecția dosarelor la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de Asistent medical comunitar în cadrul Compartimentului Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Văleni, organizat în perioada 06.10-03.11.2021
Informații - Ajutoare pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2021-2022; Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței

Invitație de participare - Extindere rețea de alimentare cu apă în com. Văleni, jud. Vaslui

Nr. 7946/25.11.2021

Având în vedere prevederile Procedurii operaționale - Achiziții publice directe P.O. AP 05, autoritatea contractantă UAT Comuna Văleni, în conformitate cu necesitățile înregistrate la nivelul Comunei Văleni, Județul Vaslui, necesități identificate și argumentate prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2021, dar și în concordanță cu proiectul tehnic cu detalii de execuție, a constatat necesitatea achiziționării de lucrări pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA VĂLENI, JUDEȚUL VASLUI”.

Astfel, vă invităm să înaintați o ofertă de preț pe baza unor antemăsurători efectuate - documen Citeste mai mult...

Documente pdf
Invitație de ofertare obiectivul de investiții - Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Văleni, județul Vaslui 25.11.2021
Caiet de sarcini obiectivul de investiții - Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Văleni, județul Vaslui 25.11.2021
Liste de lucrări fără prețuri pentru obiectivul de investiții - Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Văleni, județul Vaslui 25.11.2021
Formulare pentru obiectivul de investiții - Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Văleni, județul Vaslui 25.11.2021

Vizualizari: 5
Data creare: 25-11-2021 11:16:52

Convocare a Consiliului Local Văleni - 25.10.2021


Documente pdf
Convocare în ședință ordinară a Consiliului Local Văleni, județul Vaslui, 28.10.2021, orele 10.00

Linkuri externe
Proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi a ședinței ordinare din 25.10.2021
https://www.comuna-valeni.ro/ari2_5804-proiecte_de_hotarari_sedinta_28_10_2021.html

Vizualizari: 7
Data creare: 25-10-2021 12:47:29

Ajutorul pentru consumatorul vulnerabil


Foto
Ajutorul pentru consumatorul vulnerabil

Vizualizari: 9
Data creare: 15-10-2021 13:47:13

Anunțuri primire proiecte PNDR

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță deschiderea sesiunilor pentru depunerea proiectelor de investiții pentru măsurile finanțate prin FEADR.

Proiectele se vor întocmi conform Ghidurilor Solicitantului fiecărei submăsuri în parte și se vor depune online, în cadrul secțiunii de culoare albastră aflată în partea superioară a paginii principale de pe site-ul AFIR.

Anunțuri primire proiecte PNDR

Vizualizari: 30
Data creare: 12-10-2021 10:23:41

Concurs Asistent medical comunitar în cadrul compartimentului asistență socială

COMUNA VĂLENI, JUDEȚUL VASLUI, cu sediul în localitatea Văleni, str. Principală nr. 6, județul Vaslui, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă de asistent medical comunitar, studii postiliceale sanitare, în cadrul compartimentului asistență socială.

1. Condiții de desfășurare a concursului:

- locul depunerii dosarelor de înscriere: Primăria comunei Văleni, secretar, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cel mai târziu pe data de 19.10.2021, ora 15.30;

- 29.10.2021, ora 10.00 proba scrisă, la sediul Primăriei comunei Văleni;

Citeste mai mult...

Documente pdf
Concurs Asistent medical comunitar în cadrul compartimentului asistență socială, proba scrisă 29.10.2021, ora 10.00; proba interviu 03.11.2021, ora 10.00
Centralizator privind selecția dosarelor la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de Asistent medical comunitar în cadrul Compartimentului Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Văleni, organizat în perioada 06.10-03.11.2021

Vizualizari: 37
Data creare: 07-10-2021 10:52:54

Proiecte de hotărâri ședință 30.09.2021


Documente pdf
Proiect de hotărâre cu privire la proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Văleni nr.58/20.07.2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea, din bugetul local, a sumei de 20000 lei pentru achiziționarea de materiale de construcții pentru reparații curente la Parohia Văleni I din satul Văleni, comuna Văleni, județul Vaslui
Proiect de hotărâre privind stabilirea unui reprezentant al Primăriei comunei Văleni, județul Vaslui, care va face parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Văleni
Proiect de hotărâre privind aprobarea, din bugetul local, a sumei de 6300 lei pentru achiziționarea a 35000 de măști medicinale, folosite pentru siguranța elevilor în semestrul I al anului școlar 2021-2022
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Văleni, aferent anului 2021, etapa a IV-a
Proiect de hotărâre privind revocarea din oficiu a Hotărârii Consiliului Local Văleni nr. 67/30.08.2021 privind aprobarea modificării Organigramei, a numărului de posturi și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Văleni, județul Vaslui pentru anul 2021, în sensul aprobării unui post de consilier personal al primarului comunei Văleni
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a numărului de posturi și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Văleni, județul Vaslui pentru anul 2021, în sensul aprobării desființării postului de cititor/încasator - personal de deservire

Vizualizari: 21
Data creare: 27-09-2021 15:14:08

Comunicat de presă AFIR, 22 septembrie 2021

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat, pe pagina oficială de internet www.afir.info, Ghidul solicitantului pentru obținerea sprijinului financiar pentru investiții în procesarea sau marketingul produselor agricole, mai precis prin submăsura 4.2 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Ghidul solicitantului și anexele aferente conțin informațiile necesare depunerii cererilor de finanțare în sesiunea care se va desfășura în intervalul 8 octombrie 2021, ora 9.00 – 7 ianuarie 2022, ora 16.00.

Documente pdf
Comunicat de presă AFIR, 22 septembrie 2021, cu publicarea Ghidului solicitantului privind accesarea fondurilor europene prin PNDR 2020 pentru procesarea produselor agricole

Vizualizari: 31
Data creare: 27-09-2021 14:41:17

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2021


Documente pdf
Hotărârea nr.48/30.06.2021 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea diplomei de onoare și a premiilor pentru cuplurile care își aniversează căsătoria
Hotărârea nr.49/30.06.2021 cu privire la proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Văleni nr.34/19.03.2021
Hotărârea nr.50/30.06.2021 cu privire la proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Văleni nr.35/19.03.2021
Hotărârea nr.51/30.06.2021 privind adoptarea unor măsuri fiscale conform O.U.G. nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, modificată prin O.U.G. nr.19/2021
Hotărârea nr.52/30.06.2021 privind aprobarea, din bugetului local, a sumei de 5000 lei necesară pentru decontarea cheltuielilor Asociațiilor sportive din localitățile Văleni și Moara Domnească, comuna Văleni, județul Vaslui
Hotărârea nr.53/30.06.2021 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți
Hotărârea nr.54/30.06.2021 privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență decizională și de creștere a gradului de acces al cetățenilor la documente de interes public și a activității Primăriei și Consiliului Local al comunei Văleni
Hotărârea nr.57/07.09.2021 privind adoptarea măsurilor de protejare a populației împotriva răspândirii infecției cu COVID-19 pe teritoriul județului Vaslui

Vizualizari: 31
Data creare: 30-08-2021 17:08:03

Proiecte de hotărâri ședință 30.08.2021


Documente pdf
Proiect de hotărâre cu privire la proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Văleni nr.45/28.05.2021
Proiect de hotărâre cu privire la proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Văleni nr.46/28.05.2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin încredințare directă a suprafeței de teren proprietate privată a Consiliului Local Văleni, cu număr cadastral 70580
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin încredințare directă a suprafeței de teren proprietate privată a Consiliului Local Văleni, cu număr cadastral 71405
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului la apa pentru rețeaua nr.1, de la 2,50 lei/mc la 5,00 lei/mc
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Văleni, aferent anului 2021, etapa a II-a
Proiect de hotărâre privind aprobarea, din bugetul local, a sumei de 55.350lei reprezentând: CABINĂ BANCĂ REZERVE JUCĂTORI - 8.500lei/buc., TRIBUNĂ STADION 54 LOCURI - 46.500lei și COȘ GUNOI LEMN FAG ACOPERIT - 350lei, pentru amenajarea stadionului din localitatea Moara Domnească, comuna Văleni, județul Vaslui
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a numărului de posturi și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Văleni, județul Vaslui pentru anul 2021, în sensul aprobării înființării unui nou post de consilier personal al primarului comunei Văleni

Vizualizari: 30
Data creare: 25-08-2021 16:05:08

Comunicat de presă AFIR

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat pe pagina oficială www.afir.info versiunile finale ale Ghidului solicitantului pentru accesarea sprijinului financiar acordat pentru instalarea tinerilor fermieri (sM 6.1), pentru dezvoltarea fermelor mici (sM 6.3) și pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol (sM 16.4/ sM 16.4a) din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Documente pdf
Comunicat de presă AFIR privind condițiile de accesare a fondurilor europene pentru tineri fermieri, ferme mici și pentru cooperare în sectorul agricol și pomicol

Vizualizari: 46
Data creare: 23-08-2021 15:32:35

Concurs Inspector, clasa I, grad profesional asistent, Cadastru și Urbanism 07.07 - 16.08.2021

COMUNA VĂLENI, JUDEȚUL VASLUI, cu sediul în localitatea Văleni, nr. 6, județul Vaslui, va organiza în perioada 07.07.2021 – 16.08.2021, în conformitate cu prevederile art. 618 alin (2) din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ și ale art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, perioadă nedeterminată, inspector, clasa I, grad profesional asistent, compartimentul Cadastru și Urbanism, cu durată normală a timpului de muncă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele de conc Citeste mai mult...

Documente pdf
Concurs Inspector, clasa I, grad profesional asistent, compartimentul Cadastru și Urbanism 07.07 - 16.08.2021
Centralizator privind selecția dosarelor Concurs Inspector, clasa I, grad profesional asistent, compartimentul Cadastru și Urbanism 07.07 - 16.08.2021
Centralizator privind rezultatul probei scrise la examenul pentru ocuparea funcției publice de Inspector, clasa I, grad profesional asistent, compartimentul Cadastru și Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Văleni, organizat în perioada 07.07 - 16.08.2021
Anunț privind interviul la examenul pentru ocuparea funcției publice de Inspector, clasa I, grad profesional asistent, compartimentul Cadastru și Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Văleni, organizat în perioada 07.07 - 16.08.2021
Centralizator privind rezultatul interviului la examenul pentru ocuparea funcției publice de Inspector, clasa I, grad profesional asistent, compartimentul Cadastru și Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Văleni, organizat în perioada 07.07 - 16.08.2021
Centralizator privind rezultatul final la examenul pentru ocuparea funcției publice de Inspector, clasa I, grad profesional asistent, compartimentul Cadastru și Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Văleni, organizat în perioada 07.07 - 16.08.2021

Vizualizari: 80
Data creare: 07-07-2021 10:11:36

Anunț cereri transcrieri în compartimentul - stare civilă

Până în luna noiembrie 2021 nu se mai primesc cereri pentru transcrieri la compartimentul - stare civilă din cauza numărului mult prea mare de dosare depuse într-un timp scurt.

Documente pdf
Anunț cereri transcrieri în compartimentul - stare civilă

Vizualizari: 86
Data creare: 02-07-2021 11:50:34

Convocare a Consiliului Local Văleni - 30.06.2021Documente pdf
Convocare în ședință ordinară a Consiliului Local Văleni, județul Vaslui, vineri 30.06.2021, orele 10.00

Linkuri externe
Proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi a ședinței ordinare din 30.06.2021
https://www.comuna-valeni.ro/ari2_5345-proiecte_de_hotarari_sedinta_30_06_2021.html
Formulare Anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020
https://www.comuna-valeni.ro/ari2_5362-anulare_a_accesoriilor_aferente_obligatiilor_bugetare_principale_restante_la_data_de_31_03_2020.html

Vizualizari: 47
Data creare: 25-06-2021 11:16:03

Concurs Inspector, clasa I, grad profesional asistent, compartim. Contabilitate 22.06 - 29.07.2021

COMUNA VĂLENI, JUDEȚUL VASLUI, cu sediul în localitatea Văleni, nr. 6, județul Vaslui, va organiza în perioada 22.06.2021 – 29.07.2021, în conformitate cu prevederile art. 618 alin (2) din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ și ale art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, perioadă nedeterminată, inspector, clasa I, grad profesional asistent, compartimentul Contabilitate, cu durată normală a timpului de muncă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele de concurs
Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț Concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, perioadă nedeterminată, inspector, clasa I, grad profesional asistent, compartimentul Contabilitate în perioada 22.06.2021 – 29.07.2021
Centralizator privind selecția dosarelor Concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, perioadă nedeterminată, inspector, clasa I, grad profesional asistent, compartimentul Contabilitate în perioada 22.06.2021 – 29.07.2021
Centralizator privind rezultatul probei scrise Concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, perioadă nedeterminată, inspector, clasa I, grad profesional asistent, compartimentul Contabilitate în perioada 22.06.2021 – 29.07.2021
Anunț privind interviu Concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, perioadă nedeterminată, inspector, clasa I, grad profesional asistent, compartimentul Contabilitate în perioada 22.06.2021 – 29.07.2021
Centralizator privind rezultat interviu Concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, perioadă nedeterminată, inspector, clasa I, grad profesional asistent, compartimentul Contabilitate în perioada 22.06.2021 – 29.07.2021
Centralizator privind rezultat final Concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, perioadă nedeterminată, inspector, clasa I, grad profesional asistent, compartimentul Contabilitate în perioada 22.06.2021 – 29.07.2021

Vizualizari: 73
Data creare: 22-06-2021 10:54:24

Agenția pentru Dezvoltare Regională NORD - EST

Scopul acestei secțiuni este de a oferi informații la zi despre oportunitățile de finanțare disponibile, tuturor organizațiilor care doresc să-și dezvolte activitatea în Regiunea Nord-Est prin implementarea unor proiecte de investiții, afaceri, sociale sau culturale.

Linkuri externe
Catalogul surselor de finanțare - Aprilie 2021
https://www.adrnordest.ro/storage/2021/04/catalog_surse_finantare_nr_25.pdf

Vizualizari: 127
Data creare: 27-05-2021 18:40:15

Tipizate impozite și taxe localeLinkuri externe
Tipizate impozite și taxe locale
http://www.dpfbl.mdrap.ro/tipizate_itl.html

Vizualizari: 57
Data creare: 27-05-2021 13:51:24

PNDR: Ghiduri pentru noile apeluri dedicate activităților nonagricole, instalarea tinerilor fermieri

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a lansat astăzi, 20 mai 2021, spre consultare publică, ghidurile aferente submăsurilor 6.1, 6.2, 6.3 și 6.4 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Linkuri externe
PNDR: Ghidurile pentru noile apeluri dedicate activităților nonagricole, instalarea tinerilor fermieri și dezvoltarea fermelor mici, publicate în consultare!
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/26390/pndr-ghidurile-pentru-noile-apeluri-dedicate-activitatilor-nonagricole-instalarea-tinerilor-fermieri-si

Vizualizari: 103
Data creare: 26-05-2021 13:37:58

Proiecte de hotărâri ședință 28.05.2021

 

Documente pdf
Proiect de hotărâre privind aprobarea situației financiare - exercițiu bugetar - trimestrul I 2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea, din bugetul local, a sumei de 7000 lei pentru achiziționarea de materiale de construcții pentru reparații curente la Biserica din Moara Domnească
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a numărului de posturi și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Văleni, județul Vaslui pentru anul 2021, în sensul desființării postului de referent IA-Cămin Cultural și a mutării definitive a funcționarului public inspector asistent compartiment Contabilitate la compartimentul Resurse umane-inspector asistent
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Văleni, aferent anului 2021, etapa I
Proiect de hotărâre privind aprobarea Rapoartelor de evaluare nr. 4 și nr. 6, întocmite la data de 12.01.2021, pe anumite suprafețe de teren din domeniul privat al Consiliului Local Văleni în vederea vânzării/încredințării directe a acestora
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin încredințare directă a suprafeței de teren proprietate privată a Consiliului Local Văleni, cu număr cadastral 70580 și 70581
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin încredințare directă a suprafeței de teren proprietate privată a Consiliului Local Văleni, cu număr cadastral 71405

Vizualizari: 64
Data creare: 24-05-2021 15:36:57

Convocare a Consiliului Local Văleni - 28.05.2021Documente pdf
Convocare în ședință ordinară a Consiliului Local Văleni, județul Vaslui, vineri 28.05.2021, orele 10.00

Linkuri externe
Proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi a ședinței ordinare din 28.05.2021
https://www.comuna-valeni.ro/ari2_5175-proiecte_de_hotarari_sedinta_28_05_2021.html
Raport de activitate pe anul 2020 a Directorului Căminului Cultural Văleni, domnul Lungu Mihăiță
https://www.comuna-valeni.ro/ari2_5192-raport_de_activitate_director_camin_cultural_2020.html
Proces-verbal privind desfășurarea ședintei de lucru a Consiliului Local convocat în ședință ordinară în ziua de 15 aprilie 2021
https://www.comuna-valeni.ro/ari_afisare_document.php?document=762

Vizualizari: 64
Data creare: 24-05-2021 15:22:48

Aparatul de specialitate al primarului

Secretar general al UAT Comuna Văleni – SÎRBU DANIELA

Achizitii publice - CĂIUȚEANU SORIN
Asistenta socială - BELIGAN MIRELA
Asistenta socială - ȚIBIREAC ELENA
Asistent medical comunitar - DAMIAN MIHAELA
Biblioteca - DOROFTEI CRISTINA-MARIUCA
Casier - CIURUȘNIUC ANDREEA
Colectare creante fiscale - CIURUȘNIUC VASILE
Contabilitate - COZMA CLAUDIU
Consilier Primar - VACARCIUC DIANA
Director Cămin Cultural - LUNGU MIHĂIȚĂ
Relatii cu publicul / Urbanism - SÎRBU DANIELA
Registru agricol - AVĂDANI LENUTA-ANGELICA
Registru agricol - RĂU MARIA OTILIA
Resurse Umane - CLAPA GABRIELA
Stare civilă / Arhivă - PINTILIE DANIELA
SVSU - BELIGAN RADU
Taxe si imp Citeste mai mult...

Vizualizari: 88
Data creare: 24-05-2021 14:17:04

Componența Consiliului local Văleni 2020 - 2024

Avădăni Filon
Avădănei Ionuț
Beligan Dumitru
Beligan Ioan
Brezianu Dan-Laurian
Florea Adrian
Georgescu Ghiorghiță-Petru
Macovei Nicolai
Moldovanu Ion
Moldovianu Dumitru
Oțel Dumitru
Pricop Iulian
Prunianu Cătălin
Rusu Ioan
Vacarciuc Dumitru

Vizualizari: 59
Data creare: 24-05-2021 14:11:54

Concurs Funcție publică de execuție vacantă, Inspector, Contabilitate, 10.05.2021-14.06.2021

Primăria Comunei Văleni, cu sediul în localitatea Văleni, str. Principală, nr. 6, județul Vaslui, va organiza în perioada 10 mai 2021 - 14 iunie 2021, concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, perioadă nedeterminată, inspector, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul Contabilitate, cu durată normală a timpului de muncă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei Comunei Văleni până la data de 31.05.2021

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Văleni și se va desfășura în trei etape:
- etapa 1, perioada selecției dosarelor: 02.06.2021 - 08.06.2021;
- etapa 2, proba scrisă - în da
Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț Concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, perioadă nedeterminată, inspector, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul Contabilitate, perioada 10 mai 2021 - 14 iunie 2021
Anunț Selecție dosare Concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție, perioadă nedeterminată, organizat în data de 10.06.2021 pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul Contabilitate
Anunț Probă scrisă Concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție, perioadă nedeterminată, organizat în data de 10.06.2021 pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul Contabilitate
Anunț Rezultat final Concurs de recrutare funcție publică de execuție, perioadă nedeterminată, organizat în perioada 10.05.2021 - 14.06.2021, pentru postul de inspector debutant, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul Contabilitate

Vizualizari: 180
Data creare: 10-05-2021 14:24:33

Informare probleme de interes public în dezbatereLinkuri externe
Anunț dezbatere publică privind Proiectul bugetului local pe 2021
https://www.comuna-valeni.ro/ari2_4801-anunt_dezbatere_publica_privind_proiectul_bugetului_local_pe_2021.html

Vizualizari: 83
Data creare: 02-04-2021 11:19:35

Concurs Funcție publică de execuție vacantă, Inspector, Contabilitate, 19.03.2021-22.04.2021

Primăria Comunei Văleni, cu sediul în localitatea Văleni, str. Principală, nr. 6, județul Vaslui, va organiza în perioada 19 martie 2021 - 22 aprilie 2021, concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, perioadă nedeterminată, inspector, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul Contabilitate, cu durată normală a timpului de muncă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei Comunei Văleni până la data de 07.04.2021

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Văleni și se va desfășura în trei etape:
- selecția dosarelor de înscriere în maxim două zile de la data expirării termenului de depunere a acestora;
- proba scrisă
Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț Concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, perioadă nedeterminată, inspector, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul Contabilitate, perioada 19 martie 2021 - 22 aprilie 2021
Proces verbal Selectare dosare concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, perioadă nedeterminată, inspector, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul Contabilitate, perioada 19 martie 2021 - 22 aprilie 2021
Anunț Rezultate selecție dosare concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, perioadă nedeterminată, inspector, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul Contabilitate, perioada 19 martie 2021 - 22 aprilie 2021

Vizualizari: 134
Data creare: 22-03-2021 10:14:24

VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN 2021Documente pdf
VÂNZARE TEREN UAT VĂLENI - 0,1184 ha
NOTIFICARE PREEMPTORI VÂNZARE TEREN UAT VĂLENI - 0,1184 ha
NOTIFICARE PREEMPTORI VÂNZARE TEREN UAT VĂLENI - 0,1184 ha
COMUNICARE ACCEPTARE A OFERTEI DE VÂNZARE - MOGOȘ MIHAELA - 0,1184 ha
VÂNZARE TEREN HOROBA LILIANA DOINA - 0,3333 ha
VÂNZARE TEREN HOROBA LILIANA DOINA - 0,3333 ha
VÂNZARE TEREN HOROBA LILIANA DOINA - 0,3334 ha
VÂNZARE TEREN UAT VĂLENI - 0,1320 ha
VÂNZARE TEREN HOROBA LILIANA DOINA - 0,1073 ha
VÂNZARE TEREN HOROBA LILIANA DOINA - 0,1431 ha
VÂNZARE TEREN HOROBA LILIANA DOINA - 0,0335 ha
VÂNZARE TEREN UAT VĂLENI - 0,1743 ha
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune asupra ofertei de VÂNZARE TEREN UAT VĂLENI - 0,1743 ha
VÂNZARE TEREN TANASA EMILIA - cota parte 1/2 din 0,84 ha
NOTIFICARE PREEMPTORI VÂNZARE TEREN TANASA EMILIA - cota parte 1/2 din 0,84 ha
VÂNZARE TEREN HOROBA LILIANA DOINA - 0,0257 ha
VÂNZARE TEREN HOROBA LILIANA DOINA - 0,0470 ha
VÂNZARE TEREN HOROBA LILIANA DOINA - 0,0119 ha
VÂNZARE TEREN TOCARIUC FILIP - 0,50 ha, măsurată 0.1373 ha
NOTIFICARE PREEMPTORI TEREN TOCARIUC FILIP - 0,50 ha, măsurată 0.1373 ha
VÂNZARE TEREN TOCARIUC FILIP - 0,3627 ha
NOTIFICARE PREEMPTORI TEREN TOCARIUC FILIP - 0,3627 ha
VÂNZARE TEREN ȘI NOTIFICARE PREEMPTORI RUSU BOGDAN - 0,1320 ha
VÂNZARE TEREN TOCARIUC FILIP - 3,50 ha
NOTIFICARE PREEMPTORI TEREN TOCARIUC FILIP - 3,50 ha
VÂNZARE TEREN TOCARIUC FILIP - 0,2204 ha
NOTIFICARE PREEMPTORI TEREN TOCARIUC FILIP - 0,2204 ha
VÂNZARE TEREN TOCARIUC FILIP - 0,7796 ha
NOTIFICARE PREEMPTORI TEREN TOCARIUC FILIP - 0,7796 ha
COMUNICARE DE ACCEPTARE A OFERTEI DE VÂNZARE TEREN TOCARIUC FILIP - 0.1373 ha
COMUNICARE DE ACCEPTARE A OFERTEI DE VÂNZARE TEREN TOCARIUC FILIP - 0.3627 ha
COMUNICARE DE ACCEPTARE A OFERTEI DE VÂNZARE TEREN TOCARIUC FILIP - 3.50 ha
COMUNICARE DE ACCEPTARE A OFERTEI DE VÂNZARE TEREN TOCARIUC FILIP - 0.2204 ha
COMUNICARE DE ACCEPTARE A OFERTEI DE VÂNZARE TEREN TOCARIUC FILIP - 0.7796 ha
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune asupra ofertei de VÂNZARE TEREN TĂNASĂ EMILIA - cota parte 1/2 din 0,84 ha
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune asupra ofertei de VÂNZARE TEREN HOROBA LILIANA DOINA - 0,0257 ha
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune asupra ofertei de VÂNZARE TEREN HOROBA LILIANA DOINA - 0,0470 ha
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune asupra ofertei de VÂNZARE TEREN HOROBA LILIANA DOINA - 0,0119 ha
VÂNZARE TEREN DIACONU AURICA - 0,1743 ha
Proces verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune asupra ofertei de VÂNZARE TEREN TOCARIUC FILIP - 0,1373 ha
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune asupra ofertei de VÂNZARE TEREN RUSU BOGDAN - 0,1320 ha
Proces verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune asupra ofertei de VÂNZARE TEREN TOCARIUC FILIP - 0,3627 ha
Proces verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune asupra ofertei de VÂNZARE TEREN TOCARIUC FILIP - 0,1373 ha
Proces verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune asupra ofertei de VÂNZARE TEREN TOCARIUC FILIP - 0,3627 ha
Proces verbal privind finalizarea procedurii pentru oferta de VÂNZARE TEREN TĂNASĂ EMILIA - cota parte 1/2 din 0,84 ha
Proces verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune asupra ofertei de VÂNZARE TEREN TOCARIUC FILIP - 3,50 ha
Proces verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune asupra ofertei de VÂNZARE TEREN TOCARIUC FILIP - 0,2204 ha
Proces verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune asupra ofertei de VÂNZARE TEREN TOCARIUC FILIP - 0,7796 ha

Vizualizari: 110
Data creare: 12-02-2021 09:52:26

Prezentare comuna Valeni

Sediul primăriei Văleni, județul VasluiComuna Văleni este situată la Nord de orașul Vaslui, pe șoseaua națională DN 24, la 12 km de reședința de județ și la 60 km de orașul Iași, așezată pe două dealuri cu pante domoale încărcate de salcâmi și de pomi roditori.

Agenția pentru Dezvoltare Regională NORD - EST

Scopul acestei secțiuni este de a oferi informații la zi despre oportunitățile de finanțare disponibile, tuturor organizațiilor care doresc să-și dezvolte activitatea în Regiunea Nord-Est.

Comunicat de presă AFIR, 22 septembrie 2021

Comunicat de presă AFIR, 22 septembrie 2021

Anunțuri primire proiecte PNDR

Anunțuri primire proiecte PNDR

Încălzirea locuinței sezonul rece 2021-2022

Ajutorul pentru consumatorul vulnerabilÎncălzirea locuinței sezonul rece 2021-2022

Înființare sistem de distribuție inteligentă a gazelor naturale

Înființare sistem de distribuție inteligentă a gazelor naturale